Библиотека    Мария Донева    
 

Лъжите се просмукват...

Мария Донева


 

The lies soak up...

Maria Doneva


 
 

Лъжите се просмукват
в гардеробите, в праговете,
сребърните лъжички
в сребърните лъжички,
надвисват като оперни полилеи
с безброй кристални ножове.
Само полъх на откровеност
и ще се съсипе този свят.
Откровението и Апокалипсисът
са една и съща книга.

 

The lies soak up
In the wardrobes, in the thresholds.
The small lies -
In the silver tea-spoons.
They hang over like operatic chandeliers
With countless crystal knifes.
Just a breath of frankness -
And this world would be devastated.
The Revelation and the Apocalypse
Are one and the same book.

 
 
 
 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката) 

© Мария Донева
© превод на английски език - Людмил Люцканов
(с разрешение от преводача)