Библиотека    Мария Донева    
 

Корабите на възможната любов...

Мария Донева


 

The ships of possible love...

Maria Doneva


 
 

Корабите на възможната любов
идват зад гърба на хоризонта -
бавно.
Пръв ще стигна до брега,
който от сърцето си изхвърли
трупаните ласки и надежди,
житото - в солените води,
плътните коприни - по вълните.
Гол, измъчен, невъоръжен,
с правото да обяви за свои
камъните, сенките, дъжда,
сладките като целувка извори
и пръстта за правене на хора.

 

The ships of possible love
Come behind the back of sea-line -
Slowly.
First one will touch the shore
The one who from his heart would throw out
Gathered caresses and hopes,
Wheat - in the salt waters,
And the thick silks - by the waves.
Bare, tormented, unarmed,
With the right to say: "I have
stones, and shadows, and the rain,
Springs, as sweet as kisses,
And the soil of wich the men are made."

 
 
 
 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката) 

© Мария Донева
© превод на английски език - Людмил Люцканов
(с разрешение от преводача)