Библиотека    Мария Донева    
 

ЧАСОВНИК С КУКУВИЦА

Мария Донева


 

CUCKOO CLOCK

Maria Doneva


 
 

На една малка малка улица
от един малък малък прозорец
една малка самотна бабичка
пита всички минувачи
колко е часа.

 

On a little little street
out of a little little window
a little lonely old woman
asks all the passers-by
what time it is.

 
 
 
 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката) 

© Мария Донева
© превод на английски език - Лина Бакалова
(с разрешение от преводачката)