Библиотека    Елисавета Шапкарева    
 

ТОГАВА

Елисавета Шапкарева


 

THEN

Elisaveta Shapkareva


 
 

Нощта те прегръща,
нощта те отблъсква.
Тогава е лесно
                      да бъдеш самотен.
Тогава е трудно
                      да бъдеш самотен,
когато сърцето
става часовник.
Когато часовник
ти спира сърцето,
а утрото още
                      дори не е будно.
А утрото става
                      и даже не знае
дали те прегръща,
дали те отблъсква.

 

The night embraces you,
the night pushes you away.
It is then easy
                      to be alone.
It is then hard
                      to be alone,
when your heart
becomes a clock.
When a clock
stops your heart
and the dawn
                      is not yet awake.
And the dawn wakes
                      without even knowing
if it embraces you
or pushes you away.

 
 


 


 
 


© Елисавета Шапкарева
(с разрешение от авторката)

 


© Elisaveta Shapkareva
© превод на английски език - Лина Бакалова