Библиотека    Емили Дикинсън    
 


566.
A Dying Tiger — moaned for Drink


Emily Dickinson


 


566.
От жажда тигър бе примрял


Емили Дикинсън


 
 

A Dying Tiger — moaned for Drink —
I hunted all the Sand —
I caught the Dripping of a Rock
And bore it in my Hand —

His Mighty Balls — in death were thick —
But searching — I could see
A Vision on the Retina
Of Water — and of me —

'Twas not my blame — who sped too slow —
'Twas not his blame — who died
While I was reaching him —
But 'twas — the fact that He was dead —

 

От жажда тигър бе примрял —
скала сред пясъка съзрях —
оскъдни капчици вода
от нея в шепа му събрах.

В изцъклените му очи,
открили вечния покой,
два образа аз разпознах:
на шепата вода — и мой.

Невинна бях, че закъснях
днес под пустинното небе —
той бе невинен, че умря —
но, факт, че мъртъв бе.

 
 

© Emily Dickinson

 

© Емили Дикинсън
© Владимир Виденов, превод от английски
(с разрешение от преводача)