Библиотека    Емили Дикинсън    
 


XCVII.
To make a prairie


Emily Dickinson


 


XCVII.
Да направиш прерия


Емили Дикинсън


 
 

TO make a prairie it takes a clover and one bee,—
One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do
If bees are few.

Complete Poems. 1924. Part Two: Nature

 

За да направиш прерия са нужни детелина и пчела.
Еднички — детелина и пчела.
И блян.
А блянът сам ще я направи,
ако пчелите закъсняват.

1924.

 
 

© Emily Dickinson

 

© Емили Дикинсън
© Владимир Виденов, превод от английски
(с разрешение от преводача)