Библиотека    Емили Дикинсън    
 


Nobody

Emily Dickinson


 


Никой

Емили Дикинсън


 
 

I'm nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there's a pair of us — don't tell!
They'd banish us, you know.

How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!

Complete Poems. 1924. Part One: Life

 

Никой съм! Ти кой си? Ах! —
Никой също ли? Познах!
Ако тъй е, с теб сме двама — трай!
Че ще ни низвергнат, знай.

Някой да си тъй е скучно!
Крякаш като жаба звучно,
Правиш се цял ден на щур
Пред прехласнатий мочур!

1924.

 
 

© Emily Dickinson

 

© Емили Дикинсън
© Анатолий Буковски, превод от английски
(с разрешение от преводача)