Библиотека    Билхана    
 


Black Marigolds, Stanza № 17

Bilhana


 


Черни невени, Cтанса № 17

Билхана


 
 

Even now
I seem to see my prison walls come close,
Built up of darkness, and against that darkness
A girl no taller than my breast and very tired,
Leaning upon the bed and smiling,
Feeding A little bird
And lying slender as ash-trees,
Sleepily aware as I told
Of the green grapes
And the small bright-coloured river flowers.

 

Дори сега,
аз сякаш виждам — създадени от тъмнината —
стените на затвора приближават, а срещу мрака
не по-високо от гърдите ми момиче със усмивка
над ложето се свежда уморено,
протегнало ръка да храни малко птиче;
и легнала — подобно ясеновите дървета стройна —
през сън долавя аз какво говоря
за гроздето зелено,
за малките обагрени цветя в реката.

 
 

© Bilhana Kavi, 11th century, Kashmir
(English translation: © Edward Powys Mathers, Oxford, 1919)

 

© Билхана
© Анатолий Буковски, превод от английски
(с разрешение от преводача)