Библиотека    Адам Мицкевич    
 

Sonety krymskie

Adam Mickiewicz


 

Кримски сонети

Адам Мицкевич


 
 
 Wer den Dichter will verstehen.
 Muß in Dichters Lande gehen.
 Goethe im Westöstlicher Divan


I. STEPY AKERMAŃSKIE.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zielonożć i jak łódka brodzi;
|ród fali łąk szumiących, żród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu,
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzeńka wschodzi?
To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Akermanu.

Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dożcigły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż żliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

II. CISZA MORSKA

 na wysokości Tarkankut.

Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie mużnie,
Cichymi gra piersiami rozjażniona woda;
Jak marząca o szczężciu narzeczona młoda
Zbudzi się, aby westchnąć, i wnet znowu uśnie.

Zagle, na kształt chorągwi gdy wojnę skończono,
Drzemią na masztach nagich; okręt lekkim ruchem
Kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem;
Majtek wytchnął, podróżne rozżmiało się grono.

O morze! pożród twoich wesołych żyjątek
Jest polip, co żpi na dnie, gdy się niebo chmurzy,
A na ciszę długimi wywija ramiony.

O myżli! w twojej głębi jest hydra pamiątek,
Co żpi wpożród złych losów i namiętnej burzy;
A gdy serce spokojne, zatapia w nim szpony.

III. ŻEGLUGA.

Szum większy, gężciej morskie snują się straszydła,
Majtek wbiegł na drabinę, gotujcie się, dzieci!
Wbiegł, rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci,
Jak pająk czatujący na skinienie sidła.

Wiatr! - wiatr! - dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła,
Przewala się, nurkuje w pienistej zamieci,
Wznosi kark, zdeptał fale i skróż niebios leci,
Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła.

I mój duch masztu lotem buja żród odmętu,
Wzdyma się wyobraźnia jak warkocz tych żagli,
Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem;

Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu,
Zdaje się, że pierż moja do pędu go nagli:
Lekko mi! rzeźwo! lubo! wiem, co to być ptakiem.

IV. BURZA.

Zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód, szum zawiei,
Głosy trwożnej gromady, pomp złowieszcze jęki,
Ostatnie liny majtkom wyrwały się z ręki,
Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei.

Wicher z tryumfem zawył, a na mokre góry,
Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu,
Wstąpił jenijusz żmierci i szedł do okrętu,
Jak żołnierz szturmujący w połamane mury.

Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie,
Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada,
Ci modlą się przed żmiercią, aby żmierć odegnać.

Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie
I pomyżlił: szczężliwy, kto siły postrada,
Albo modlić się umie, lub ma się z kim żegnać.

V. WIDOK GÓR ZE STEPÓW KOZŁOWA.

Pielgrzym i Mirza

P i e l g r z y m:

Tam? czy Allah postawił żcianą morze lodu?
Czy aniołom tron odlał z zamrożonej chmury?
Czy Diwy z ćwierci lądu dźwignęli te mury,
Aby gwiazd karawanę nie puszczać ze wschodu?

Na szczycie jaka łuna! pożar Carogrodu!
Czy Allah, gdy noc chylat rozciągnęła bury,
Dla żwiatów żeglujących po morzu natury
Tę latarnię zawiesił żród niebios obwodu?

M i r z a:

Tam? - Byłem; zima siedzi, tam dzioby potoków
I gardła rzek widziałem pijące z jej gniazda.
Tchnąłem, z ust mych żnieg leciał; pomykałem kroków,

Gdzie orły dróg nie wiedzą, kończy się chmur jazda,
Minąłem grom drzemiący w kolebce z obłoków,
Aż tam, gdzie nad mój turban była tylko gwiazda.
To Czatyrdah!

P i e l g r z y m:

Aa!!

VI. BAKCZYSARAJ.

Jeszcze wielka, już pusta Girajów dziedzina!
Zmiatane czołem baszów ganki i przedsienia,
Sofy, trony potęgi, miłożci schronienia
Przeskakuje szrańcza, obwija gadzina.

Skróż okien różnofarbnych powoju rożlina,
Wdzierając się na głuche żciany i sklepienia,
Zajmuje dzieło ludzi w imię przyrodzenia
I pisze Balsazara głoskami ``RUINA''.

W żrodku sali wycięte z marmuru naczynie;
To fontanna haremu, dotąd stoi cało
I perłowe łzy sącząc woła przez pustynie:

``Gdzież jesteż, o miłożci, potęgo i chwało?
Wy macie trwać na wieki, źródło szybko płynie,
O hańbo! wyżcie przeszły, a żródło zostało''.

VII. BAKCZYSARAJ W NOCY.

Rozchodzą się z dżamidów pobożni mieszkańce,
Odgłos izanu w cichym gubi się wieczorze,
Zawstydziło się licem rubinowym zorze,
Srebrny król nocy dąży spocząć przy kochance.

Błyszczą w haremie niebios wieczne gwiazd kagańce,
|ród nich po safirowym żegluje przestworze
Jeden obłok, jak senny łabędź na jeziorze,
Pierż ma białą, a złotem malowane krańce.

Tu cień pada z menaru i wierzchu cyprysa,
Dalej czernią się kołem olbrzymy granitu,
Jak szatany siedzące w dywanie Eblisa

Pod namiotem ciemnożci; niekiedy z ich szczytu
Budzi się błyskawica i pędem farysa
Przelatuje milczące pustynie błekitu.

VIII. GRÓB POTOCKIÉJ.

W kraju wiosny, pomiędzy rozkosznymi sady,
Uwiędłaż, młoda różo! bo przeszłożci chwile,
Ulatując od ciebie jak złote motyle,
Rzuciły w głębi serca pamiątek owady.

Tam na północ ku Polsce żwiecą gwiazd gromady,
Dlaczegoż na tej drodze błyszczy się ich tyle?
Czy wzrok twój ognia pełen, nim zgasnął w mogile,
Tam wiecznie lecąc jasne powypalał ślady?

Polko! - i ja dni skończę w samotnej żałobie;
Tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci.
Podróżni często przy twym rozmawiają grobie,

I mnie wtenczas dźwięk mowy rodzinnej ocuci;
I wieszcz, samotną piosnkę dumając o tobie,
Ujrzy bliską mogiłę i dla mnie zanuci.

IX. MOGIŁY HAREMU.

Mirza do Pielgrzyma.

Tu z winnicy miłożci niedojrzałe grona
Wzięto na stół Allacha; tu perełki Wschodu,
Z morza uciech i szczężcia, porwała za młodu
Truna, koncha wiecznożci, do mrocznego łona.

Skryła je niepamięci i czasu zasłona,
Nad nimi turban zimny błyszczy żród ogrodu,
Jak buńczuk wojska cieniów, i ledwie u spodu
Zostały dłonią giaura wyryte imiona.

O wy, róże edeńskie! u czystożci stoku
Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liżciami,
Na wieki zatajone niewiernemu oku.

Teraz grób wasz spójrzenie cudzoziemca plami,
Pozwalam mu, - darujesz, o wielki Proroku!
On jeden z czudzoziemców poglądał ze łzami.

X. BAJDARY.

Wypuszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów;
Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku
U nóg mych płyną, giną jak fale potoku;
Chcę odurzyć się, upić tym wirem obrazów.

A gdy spieniony rumak nie słucha rozkazów,
Gdy żwiat kolory traci pod całunem mroku,
Jak w rozbitym źwierciedle, tak w mym spiekłym oku
Snują się mary lasów i dolin, i głazów.

Ziemia żpi, mnie snu nie ma; skaczę w morskie łona,
Czarny, wydęty bałwan z hukiem na brzeg dąży,
Schylam ku niemu czoło, wyciagam ramiona,

Pęka nad głową fala, chaos mię okrąży;
Czekam, aż myżl, jak łódka wirami kręcona,
Zbłąka sie i na chwilę w niepamięć pogrąży.

XI. AŁUSZTA W DZIEŃ.

Już góra z piersi mgliste otrząsa chylaty,
Rannym szumi namazem niwa złotokłosa,
Kłania się las i sypie z majowego włosa,
Jak z różańca chalifów, rubin i granaty.

Łąka w kwiatach, nad łąką latające kwiaty,
Motyle różnofarbne, niby tęczy kosa,
Baldakimem z brylantów okryły niebiosa;
Dalej sarańcza ciągnie swój całun skrzydlaty.

A kędy w wodach skała przegląda się łysa,
Wre morze i odparte z nowym szumem pędzi;
W jego szumach gra żwiatło jak w oczach tygrysa,

Sroższą zwiastując burzę dla ziemskiej krawędzi;
A na głębinie fala lekko się kołysa
I kąpią się w niej floty i stada łabędzi.

XII. AŁUSZTA W NOCY.

Rzeźwią się wiatry, dzienna wolnieje posucha,
Na barki Czatyrdachu spada lampa żwiatów,
Rozbija się, rozlewa strumienie szkarłatów
I gażnie. Błędny pielgrzym ogląda się, słucha:

Już góry poczerniały, w dolinach noc głucha,
?ródła szemrzą jak przez sen na łożu z bławatów;
Powietrze tchnące wonią, tą muzyką kwiatów,
Mówi do serca głosem tajemnym dla ucha.

Usypiam pod skrzydłami ciszy i ciemnoty;
Wtem budzą mię rażące meteoru błyski,
Niebo, ziemię i góry oblał potop złoty!

Nocy wschodnia! ty na kształt wschodniej odaliski
Pieszczotami usypiasz, a kiedym snu bliski,
Ty iskrą oka znowu budzisz do pieszczoty.

XIII. CZATYRDAH.

M i r z a:

Drżąc mużlemin całuje stopy twej opoki,
Maszcie krymskiego statku, wieki Czatyrdachu!
O minarecie żwiata! o gór padyszachu!
Ty, nad skały poziomu uciekłszy w obłoki,

Siedzisz sobie pod bramą niebios, jak wysoki
Gabryjel pilnujący edeńskiego gmachu;
Ciemny las twoim płaszczem, a janczary strachu
Twój turban z chmur haftują błyskawic potoki.

Nam czy slońce dopieka, czyli mgła ocienia,
Czy sarańcza plon zetnie, czy giaur pali domy -
Czatyrdachu, ty zawsze głuchy, nieruchomy,

Między żwiatem i niebem jak drogman stworzenia,
Podesławszy pod nogi ziemie, ludzi, gromy,
Słuchasz tylko, co mówi Bóg do przyrodzenia.

XIV. PIELGRZYM.

U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad głową niebo jasne, obok piękne lice;
Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice
Dalekie, i - niestety! jeszcze dalsze czasy?

Litwo! piały mi wdzięczniej twe szumiące lasy
Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice;
I weselszy deptałem twoje trzęsawice
Niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki! tak różna wabi mię ponęta!
Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku
Do tej, którą kochałem w dni moich poranku?

Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta,
Gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku;
Depcąc żwieże me żlady czyż o mnie pamięta?

XV. DROGA NAD PRZEPAŚCIĄ W CZUFUT-KALE.

Mirza i Pielgrzym

M i r z a:

Zmów pacierz, opużć wodze, odwróć na bok lica,
Tu jeździec końskim nogom swój rozum powierza;
Dzielny koń! patrz, jak staje, gląb okiem rozmierza,
Uklęka, brzeg wiszaru kopytem pochwyca,

I zawisnął. - Tam nie patrz! tam spadła źrenica,
Jak w studni Al-Kahiru, o dno nie uderza.
I ręką tam nie wskazuj - nie masz u rąk pierza;
I myżli tam nie puszczaj, bo myżl jak kotwica,

Z łodzi drobnej ciżniona w niezmiernożć głębiny,
Piorunem spadnie, morza do dna nie przewierci,
I łódż z sobą przechyli w otchłanie chaosu.

P i e l g r z y m:

Mirzo, a ja spójrzałem! Przez żwiata szczeliny
Tam widziałem - com widział, opowiem - po żmierci,
Bo w żyjących języku nie ma na to głosu.

XVI. GÓRA KIKINEIS.

M i r z a:

Spójrzyj w przepażć - niebiosa leżące na dole,
To jest morze; - żród fali zda się, że ptak-góra,
Piorunem zastrzelony, swe masztowe pióra
Roztoczył kręgiem szerszym niż tęczy półkole,

I wyspą żniegu nakrył błękitne wód pole.
Ta wyspa żeglująca w otchłani - to chmura!
Z jej piersi na pół żwiata spada noc ponura;
Czy widzisz płomienistą wstążkę na jej czole?

To jest piorun! - lecz stójmy, otchłanie pod nogą,
Musim wąwóz przesadzić w całym konia pędzie;
Ja skaczę, ty z gotowym biczem i ostrogą,

Gdy zniknę z oczu, patrzaj w owe skał krawędzie:
Jeżli tam pióro błyżnie, to mój kołpak będzie;
Jeżli nie, już ludziom nie jechać tą drogą.

XVII. RUINY ZAMKU W BAŁAKŁAWIE.

Te zamki, połamane zwaliska bez ładu,
Zdobiły cię i strzegły, o niewdzięczny Krymie!
Dzisiaj sterczą na górach jak czaszki olbrzymie,
W nich gad mieszka lub człowiek podlejszy od gadu.

Szczeblujmy na wieżycę! Szukam herbów żladu;
Jest i napis, tu może bohatera imię,
Co było wojsk postrachem, w zapomnieniu drzymie,
Obwinione jak robak liżciem winogradu.

Tu Grek dłutował w murach ateńskie ozdoby,
Stąd Italczyk Mongołom narzucał żelaza
I mekkański przybylec nucił pieżń namaza.

Dziż sępy czarnym skrzydłem oblatują groby;
Jak w mieżcie, które całkiem wybije zaraza,
Wiecznie z baszt powiewają chorągwie żałoby.

XVIII. AJUDAH.

Lubię poglądać wsparty na Judahu skale,
Jak spienione bałwany to w czarne szeregi
Scisnąwszy się buchają, to jak srebrne żniegi
W milijonowych tęczach kołują wspaniale.

Trącą się o mieliznę, rozbiją na fale,
Jak wojsko wielorybów zalegając brzegi,
Zdobędą ląd w tryumfie i na powrót, zbiegi,
Miecą za sobą muszle, perły i korale.

Podobnie na twe serce, o poeto młody!
Namiętnożć często groźne wzburza niepogody,
Lecz gdy podniesiesz bardon, ona bez twej szkody

Ucieka w zapomnienia pogrążyć się toni
I nieżmiertelne pieżni za sobą uroni,
S których wieki uplotą ozdobę twych skroni.

1826

 
 Wer den Dichter will verstehen.
 Muß in Dichters Lande gehen.
 Goethe im Westöstlicher Divan


І. АКЕРМАНСКИТЕ СТЕПИ

Заплувах из тревите на безводен океан.
По-лека и от лодка из степта, колата
като сред острови коралови се мята
над рифове от свеж ковил и от бурян.

Смрачава се. Пред мен ни хълм, ни друм смълчан.
Далече пътеводната звезда ли в небесата
расте зад облак — пръв вестител на зората…
Там Днестър ли блести?… И с лампа — Акерман?

Да спрем! Тъй тихо е!… Клин жеравен прелита.
И поглед на сокол не би го доловил.
В танц из тревите пеперуди се заплитат.

Змия пред мен пролази и встрани възви…
А аз се вслушвам: не ехти ли в далнините
от Литва глас?… На път!… Не ме зоват, уви!

ІІ. МОРСКА ТИШИНА

 На височините на Тарханкут

Едва потрепва флагът… В знойното затишие
се вдига с бяла гръд избистрена вълна —
така невеста млада трепва сред съня,
протегне се и нежно в полусън въздиша.

Подобно знамена след битка, върху мачтите
дремливо виснат уморените платна,
отдъхват си матросите и в тая тишина
спи в леност корабът над бездната прозрачна…

Море безгрижно, в глухите ти дълбини
полип си крие. Той под рев на бури дреме,
но пипала към нас протяга в тихо време.

И в теб тъй, мисъл — като хидра в мрачини! —
спи споменът в дни трудни и горчиви,
но стихне ли сърцето, жило в него впива.

ІІІ. ПЛАВАНЕ

Расте шумът… Кръжат чудовищни вълни.
Команда: по места!… И вахтеният литва
към реята и като паяк се заплита
сред стълби и въжа в кънтящи висини.

Щорм!… Коръбът трещи… Пред стръмни планини
от пяна тръпне — кон, изтръгнат от юздите;
пронизва облак с чело, тътне и сърдито
с кил реже врящите под него дълбини.

А аз възторжено приветствам този устрем…
Въображението буди всички чувства.
И стрелва се духът ми след мечтата сетна…

И тичам пак към палубата, и си мисля,
че с моя тласък корабът лети по-отривисто…
И съм могъщ!… И като птица извисен!

ІV. БУРЯ

Платна плющят, реват вълни, див вятър свири,
сломен е рулят, лудо помпите свистят.
Морякът вижда: скъсани въжа плющят
и в кървав залез там надеждата умира.

Тръби победа щормът!… И над дълбините
на хаоса, сред струи шибащи и дъжд,
като над кула, разрушена наведнъж,
смъртта — зъл воин — срещу нас връхлита.

Сразен се срива някой, други за пощада
отчаян моли и в прегръдки свидни пада;
бди майка там и чака Бог да се смили…

Сред всички тук един спасение не дири…
Блажен е — казва, — който в близките намира
заслон! С тях той и ужаса ще подели!…

V. ИЗГЛЕД КЪМ ПЛАНИНИТЕ ОТ СТЕПИТЕ НА КОЗЛОВ

Пилигрим и Мирза

П и л и г р и м:

Аллах ли вдигна там стена от лед в простора
и трон за ангелите си от сняг отля,
или зли Диви искат устрема крилат
на звездния керван от изток да затворят?

Какви зари!… Гори ли Цариград повторно?
Или Аллах маяк над гъстата мъгла
запали, та без смут из звездните поля
да скитат световете в нощите злосторни?

М и р з а:

Бях там!… Бе зима… И видях как сред леда
реки изсмукваха от преспите водите.
Щом дъхнах, литна сняг… Из облачни гнезда

сновяха мълнии… До тая свобода
нe стигаха дори крилата на орлите…
Но над чалмата ми все грееше звезда…
Това е Чатърдак!

П и л и г р и м:

А-а-а….

VІ. БАХЧИСАРАЙ

Как пищен е чертогът на Гирей, но как
е пуст… Край зид, под който прах с чалми са мели
паши пред трон, познал на славата предела,
днес пърхат скакалци и лазят змии в мрак.

Край тъмните стени от свод и сринат праг
бръшляните висят — и гъсти, и зелени.
Природата върху стъклата оцветени,
като пред Валтазар, „Развалини” изписва пак.

И само сред харема мраморен фонтан
кипи самотен, мята струя благодатна
и кротко шепне, в бисерни сълзи облян:

„Къде сте, о любов, и власт, и слава знатна?
Нали безсмъртен дял ви беше обещан?
Бдя аз… А прах сте вие в пустош необятна…”

VІІ. БАХЧИСАРАЙ НОЩЕМ

Мъжете скоро вкъщи ще се приберат.
Затихна току-що в джамията изанът.
Над тях пламти зарята в руменец обляна —
пак с краля на нощта ще спи в честит палат…

Звезди в харема на небето се тълпят.
Сред тях самотно облаче е запиляно,
по-нежно и от лебед в залива пространен —
гръдта му бяла, в жар крилете му искрят.

Тук — сянката на минаре, а там — на кипарис…
А по-встрани се мяркат ръбести гранити —
зловещи демони в дивана на Евлис.

Какво замислят пак?… Над тях в далечините,
с потаен блясък из лазурите открити,
зла мълния лети, по-бърза от Фарис.

VІІІ. ГРОБЪТ НА ПОТОЦКА

Сред тези степи в пищна пролет ти увяхна,
о нежна розо! Но най-прелестните дни
на младостта ти в Полша, в родни долини,
безгрижно като пеперуди отлетяха.

Защо звездите пак тъй ярко заблестяха
и все летят на север в тия висини?
Не са ли сълзи те, из чуждите страни
от теб проляни в скръб по бащината стряха?

В изгнание и аз ще свърша в този свят…
Но ако тук и мен случайно погребат,
щом странници до гроба ти се спрат смирено

ще чувам на речта ни милото звучене…
И млад поет, запял за теб в стих вдъхновен,
съзре ли кръста ми, ще спомене и мен.

ІХ. ГРОБОВЕТЕ НА ХАРЕМА

Мирза към пилигрим

Тъй рано от градините на любовта
Аллах ги грабна — цветове недоцъфтели
и бисери в море от нежност… Не успели
да вкусят щастие, те легнаха в пръстта.

В забравата си ги пови без жал смъртта.
Днес плочите, като тюрбани посивели,
са знамена над армии, в друг свят поели…
А имената, от гяур дълбани, спят в прахта…

О, райски рози! Зад стени ревниви скрити,
в покой и свян, течаха сред харема дните ви,
без нечий поглед с похот да ви унизи.

Сега праха ви дъх на чужденец смущава…
Прости, пророк, че път до тук аз му проправих!
Над гробовете само той се просълзи.

Х. БАЙДАРИ

Пришпорвам коня и той литва като птица.
И пак гори, скали, полета благодатни
като вълни се диплят — приливът им златен
е ручей неспокоен в моите зеници.

Сломен накрая под вечерните зарници
се спира конят. И сред мрака необятен,
като в разбито огледало в път обратен
през мен скали, гори, поля летят в редици.

Замира всичко… Бодър слизам към морето.
Пред мене вал набъбва в мрака с див кипеж.
Ръце протягам, но с душа, от смут обзета…

Сред пяна се разбива всеки мой копнеж.
И мисълта ми като лодка в миг безславен
се срива в бездната… И там мълчи в забрава

ХІ. АЛУЩА ДЕНЕМ

Захвърля планината своя стар халат
от облаци; в намаз класила нива стихва;
лесът рубини сипе, като на халифа
от броеницата — сред ведра благодат…

Цъфти земята. Пеперуди в строй крилат
по диаманта на небето заискриха.
Над росната скала слетяха като вихър
куп скакалци. Сега в покой криле сушат.

И само там, където дръзко се е врязал
ридът в морето, с гняв вълни налитат пак.
В закана скътан изпод тях и безнаказан,

с очи на тигър дебне зъл и хищен мрак…
А по-далеч в тих блясък лодка се белее
и лебедите на ята шумят край нея.

ХІІ. АЛУЩА НОЩЕМ

Смрачи се. Лъхна хлад. Над Чатърдаг след зноя
пак лампата на световете заблестя,
но се строши сред пурпурната висота…
И гасне… Морно диша странникът в покоя.

Тъмнеят планините. Ляга мрак в усоите.
Сред полусън ехти на ручей песента.
Без глас са ароматите, но сред нощта
сърцето трепка с ритъма им неспокоен

Спя кротко от дълбок и ласкав мрак притиснат.
Но в миг сред сън ме сепва блеснал метеор,
залял с порой от злато целия простор…

О, нощ пленителна! Ти като одалиска
упойно ме приспиваш в знойния си мрак,
но щом заспя, за нова страст ме будиш пак…

ХІІІ. ЧАТЪРДАГ

М и р з а:

В молитвите ни в мирни дни навек застинал
с могъщи твърдини, о Чатърдак любим,
световно минаре си, падишах на Крим,
с ръст, извисен в небесните пустини.

Там бдиш пред дверите на райските градини,
като архангел Гавраил невъзмутим.
Горите са твой плащ, а облачният дим —
тюрбан, извезан с мълниите на годините.

Треперим ли в мъглите или гинем в жажда,
или пък скакалци житата ни изяждат,
или гяури палят нашите села,

ти, Чатърдаг, стоиш самин и горд в простора,
с подножие, засипано от бури и от хора
и слушаш там предвечните повели на Аллах.

ХІV. ПИЛИГРИМ

Пред мен блести с градини този край честит,
над мен — искрящ лазур, край мен — жени красиви.
Но моята душа защо немилостиво
лети към друго време, с дом, в мъгли повит?

О, Литва! Пó бе скъп лесът ти ековит
от славей мил в Байдар, в Салгир — от дни щастливи
По-свидна бе за мен земята мочурлива,
от зрелостта на всеки клон, от плод превит.

С безмерна прелест тук земята чужда мами.
Защо тъгувам все по дните в младостта ми,
когато с милата бях от мечти пленен?

Тя е свободна там… Аз гасна тук в изгнание.
И питам: в дирите ми, като в пресни рани,
когато стъпва тя, пак страда ли за мен?

ХV. ПЪТ НАД ПРОПАСТТА В ЧИФУТКАЛЕ

Мирза и Пилигрим

М и р з а:

Моли се тук! Пусни юздата! Не поглеждай
към пропастта! На коня всичко довери!
Виж как с очи измери склона гол! Дори
опита с крак дали скалата е надеждна.

Той скача!… Не надничай в бездната безбрежна!
Окото без опора ще се умори
от мрак като сред Ал Кахир… Дланта смири!
Тя с полет към спасението не отвежда!…

Надолу срине ли се като котва мисълта
не ще намери в хаоса къде да спре.
И в бездната бездънна ще те повлече.

П и л и г р и м:

Но аз надникнах!… Какво зърнах в пропастта
на гроба ще го кажа — друг не ще ме разбере;
нито езикът смее да го изрече!

XVI. ПЛАНИНАТА КИКИНЕИЗ

М и р з а:

Виж пролома! Небе в нозете му блести.
Море ли е това? Там с тежка гръд скалата,
от гръм сразена, като птица под дъгата
с пера в безбройни пъстроцветия трепти.

Или пък риф е сред безбрежни широти?…
Не, облак е! Той в полукръг, като мъглата
в прозирна нощ си е прострял крилата…
И ето — мълния сред дълбините му лети.

Но конят тръпне… Спри там!… Зинал е пред нас
дълбок разлом в скалата… Пръв ще тръгна аз…
Следи ме зорко!… Бялне ли се над скалата

петно отсреща, знай, че туй ми е чалмата!…
Ако ли не, върни се! Но помни тогава —
оттук човек не бива вече да минава!

XVII. РУИНИТЕ НА ЗАМЪКА В БАЛАКЛАВА

Руините на замъците ти, о Крим,
в глух сън стърчат и миналото охраняват.
Гигантски черепи на отшумяла слава —
в тях гад гнезди и бди злодей неумолим…

Под свода с герб прозира надпис като в дим.
Дали не крие име на герой прославен,
вселявал ужас някога?… А днес забравен
спи като червей в лозов лист — неотразим!…

И тук, където пяло гръцкото длето
и Генуа монголите сразила в бран,
където пришелци в тих транс намаз шептели,

орли днес махат над гробовете с крила —
хоругви черни сякаш в край от скръб терзан,
над който сляп покой като след мор се стеле.

ХVІІІ. АЮ-ДАГ

Обичам да следя играта на вълните,
облегнат върху тъмните скали на Аю-Даг.
Как шумно се кълбят те — бели като сняг,
как с грохот мятат струи — на дъги извити…

И как като гигантски риби в далнините
се вдигат нови, и над слисания бряг
се вкопчват в люта схватка, но се връщат пак,
оставили седеф и перли по следите си…

Подобен си на тях и ти, поете млад!
В сърцето на страстта ти бурите кипят.
Но лира вземеш ли, под приказни лазури

нов мир се въдворява и утихват бурите…
И чудни песни в теб се раждат и искрят…
Те името ти от забрава ще спасят!

1826

 
 

© Adam Mickiewicz

 

© Адам Мицкевич
© превод от полски език: Димитър Горсов (с разрешение)