Библиотека    Александър Блок    
 

* * *

Александр Блок


 

* * *

Александър Блок


 
 
 Моей матери

Ветер стих, и слава заревая
           Облекла вон те пруды.
Вон и схимник. Книгу закрывая,
           Он смиренно ждет звезды.

Но бежит шоссейная дорога,
           Убегает вбок…
Дай вздохнуть, помедли, ради бога,
           Не хрусти, песок!

Славой золотеет заревою
           Монастырский крест издалека.
Не свернуть ли к вечному покою?
           Да и что за жизнь без клобука?..

И опять влечет неудержимо
           Вдаль из тихих мест
Путь шоссейный, пробегая мимо,
           Мимо инока, прудов и звезд…

Август 1914

 
 На майка ми

Стихна вятърът. И здрач, и слава
           скриха езерото пак.
Схимникът благ книгата оставя,
           чака падащия мрак.

Ала пътят се е втурнал в изнемога -
           в пропаст ще слети…
Не избързвай, пясъко, за Бога!
           Дай ми отдих ти!

Свети цял от злато в заревото
           манастирски кръст висок..
Там да свърна, да се моля за живота! -
           той без вяра е жесток…

Но ме влачи, прашен, невъздържан,
           от местата, тачени преди,
пътят каменист, прелитащ бързо
           край монаси, езера, звезди.

Август 1914

 
 

© Александр Блок

 

© Александър Блок
© превод от руски език: Димитър Горсов (с разрешение)