Библиотека    Алфредо Перес Аленкарт    
 


AMOR A LA PATRIA

Alfredo Pérez Alencart


 


ЛЮБОВ КЪМ РОДИНАТА

Алфредо Перес Аленкарт


 
 

He llegado a comprender
que en este mundo
mi patria verdadera
la encuentro
en el mapa de tu cuerpo.

No hay más patria
que tu entrega
ni hay más mundo
que este amor.

En la esposa del amor
está la patria.

 

Стигнах до разбирането,
че на този свят,
моята истинска родина
намирам
на картата на твоето тяло.

Няма по-истинска родина
от твоето отдаване,
нито повече светове
от тази любов.

Върху съпругата на любовта
е родината.

 
 

© Alfredo Pérez Alencart
(с разрешение от автора)

 

© Алфредо Перес Аленкарт
© превод от испански език - Виолета Бончева
Traducido por Violeta Bóncheva
(с разрешение)