Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Шарл Перо (Charles Perrault - La France)

Шарл Перо Шарл Перо (12 януари 1628 г. — 16 май 1703 г.) е френски писател и фолклорист, автор на голям брой детски приказки. Проучил и преработил в достъпен за деца вид редица устни народни приказки, Перо решава да ги събере в книга. Книгата е публикувана за пръв път през 1697 г. под заглавие “Приказки за моята майка” или “Истории и приказки от старото време с морални наставления”.

С литература Шарл Перо започва да се занимава едва от 1683 г., когато е 55-годишен. През 1671 г. е избран за член на френската академия на науките. През 1687 г. чете полемичната поема ”Векът на Людовик Велики” и чрез нея призовава писателите да отразяват в произведенията си съвременния живот и нрави, да черпят сюжет и образи от народното творчество и обкръжаващата действителност. Според Перо фолклорът с живия си и изразителен език, тънък хумор, богато идейно съдържание, може да се използва като източник за създаване на самобитна съвременна литература. Чрез собственото си творчество Шарл Перо допринася за приближаването на литературата към реалистичното изображение на действителността и ускорява създаването на литературата на Просвещението. Той е един от най–пламенните противници на класицизма и със своите естетически възгледи става носител на рационализма, на прогреса. В устното народно творчество Шарл Перо открива разнородни сюжети и образи за създаване на нови художествени произведения.

Приказките на Шарл Перо не само нарушават традициите на класицизма, сковаващи развитието на литературата, но и критикуват от позицията на буржоазията аристократичните предразсъдъци. Играят възпитателна роля с нравствените идеи, вложени в тях, с простора на въображението; приказките оказват влияние върху развитието на европейската литература.

[от Уикипедия, свободната енциклопедия]

Приказки

Книга на Библиотека Aлумни No 14

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА   [корица]     
(продължаваща книга със субтитри)


Вълшебници   [en]  
Котаракът в чизми   [en]  
Палечко   [en]  
Пепеляшка или Стъклената пантофка   [en]  
Рике с перчема   [en]  
Синята брада   [en]  
Спящата красавица   [en]  
Трите желания   [en]  
Червената шапчица   [en]  


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори


 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката