The Frogs Asking for a King

Aesop's Fable


The Frogs, grieved at having no established Ruler, sent ambassadors to Jupiter entreating for a King.

[1]

Perceiving their simplicity, he cast down a huge log into the lake.

[2]

The Frogs were terrified at the splash occasioned by its fall and hid themselves in the depths of the pool.

[3]

But as soon as they realized that the huge log was motionless, they swam again to the top of the water, dismissed their fears, climbed up, and began squatting on it in contempt.

[4]

After some time they began to think themselves ill-treated in the appointment of so inert a Ruler and sent a second deputation to Jupiter to pray that he would set over them another sovereign.

[5]

Jupiter, displeased with all their complaints, sent a Heron, who preyed upon the Frogs day by day till there were none left to croak upon the lake.

[6]

E-книга със субтитри за начинаещи и скриващ се превод за напреднали

© Двуезична библиотека | Bglibrary.net, 2013, Поредица "Учи английски", No 6.Жабите, които искали цар

Басня от Езоп


Жабите, недоволни че си нямат владетел, проводили пратеници при Юпитер да поискат цар.

[1]

Като виждал колко са наивни, той хвърлил един голям пън в езерото.

[2]

Жабите се ужасили от плясъка, предизвикан от падането му, и се изпокрили надълбоко във вира.

[3]

Но щом разбрали, че големият пън е неподвижен, изплували отново на повърхността на водата, надмогнали страха си, покатерили се отгоре и наклякали там с неуважение.

[4]

След известно време те се почувствали неоправдани, че са им сложили такъв бездеен владетел и изпратили втора делегация при Юпитер да го молят да им постави начело друг суверен.

[5]

Юпитер, разсърден от многото им оплаквания, изпратил чаплата, която — ден подир ден — изловила жабите, докато там не останала нито една да квака из езерото.

[6]Това е част от Е-книга No 6 от ОНЛАЙН ЧИТАЛНЯ 'Учи английски' с двуезични електронни книги за четене онлайн

Чрез кликване върху кой да е
потъмняващ номер на параграф ( напр. [1] ) от английския текст, се появяват субтитрите.

Чрез поставяне на мишката върху параграф от българския превод, текстът се скрива.

© Лина Бакалова и колектив, превод и субтитри

© Двуезична библиотека, 2013, Е-книга Len06 - Влюбеният лъв. Басни от Езоп.