Truth and the Traveller

Aesop's Fable


[1]
A wayfaring man, travelling in the desert, met a woman standing alone and terribly dejected. He enquired of her,
      [субтитри за начинаещи]

[2]
”Who are you?“
      [субтитри за начинаещи]

[3]
”My name is Truth,“ she replied.
      [субтитри за начинаещи]

[4]
”And for what cause,“ he asked, ”have you left the city
      [субтитри за начинаещи]

[5]
to dwell alone here in the wilderness?“
      [субтитри за начинаещи]

[6]
She made answer,
      [субтитри за начинаещи]

[7]
”Because in former times, falsehood was with few, but is now with all men.“
      [субтитри за начинаещи]

Aesop's Fable. Truth and the Traveller

© Е-книга със субтитри за начинаещи
© 2015, Двуезична библиотека | Bglibrary.net.

[1]

a wayfaring man — един пътник
travelling in the desert — пътувайки в пустинята
met a woman — срещнал една жена
standing alone — стояща сама
and terribly dejected — и ужасно унила
he enquired of her — той я запитал

      [обратно към текста]

[2]

Who are you? — Коя си ти?

      [обратно към текста]

[3]

my name is — моето име е
Truth — Истина
she replied — отговорила тя

      [обратно към текста]

[4]

and for what cause — и по каква причина
he asked — попитал той
have you left the city — си напуснала града

      [обратно към текста]

[5]

to dwell alone — за да живееш сама
here — тук
in the wilderness — в пустинята

      [обратно към текста]

[6]

she made answer — тя отговорила

      [обратно към текста]

[7]

because — защото
in former times — в миналото
falsehood — лъжата
was with few — беше при малцина
but is now — но сега е
with all men — при всички хора

      [обратно към текста]Истината и пътникът

Басня от Езоп


[1]
Един пътник вървял през пустинята и срещнал жена, която била сама и изглеждала много унила. Той я запитал:

[2]
— Коя си ти?

[3]
— Аз съм Истината — отговорила тя.

[4]
— А кажи ми защо — попитал той — си напуснала града

[5]
и си дошла да живееш сама тук в пустинята?

[6]
Тя отговорила:

[7]
— Защото в миналото малцина приемаха лъжата, а сега тя живее у всички хора.

Това е откъс от e-книга за теглене от книжарница Хеликон | Helikon.bg Прорицателят. Басни от Езоп. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №4.

© Двуезична Библиотека, колективен превод от английски

Двуезична литература в помощ на езиковото обучение по метода на Шлиман за сравнително четене