Библиотека    Изак дьо Бенсерад    
 

Le Lion et la Grenouille

Isaac de Benserade


 

Лъвът и жабата

Изак дьо Бенсерад


 
 

Au bruit d’une Grenouille un Lion qui repose
Se leve, & se reproche à soi-même, ayant vu
        Que c’étoit aussi peu de chose,
        La honte de s’en être ému.

 

Един почиващ лъв при звук неясен става,
но, виждайки жабок, се заупреква сам:
        – От работа така дребнава,
        че се вълнувам е за срам.

 
 

© Isaac de Benserade

 

© Изак дьо Бенсерад
© превод от френски език: Тодор Червенков (с разрешение)