Библиотека    Изак дьо Бенсерад    
 

L’Avare et le Passant

Isaac de Benserade


 

Скъперникът и минувачът

Изак дьо Бенсерад


 
 

L’Avare avec son coeur enterra son Trésor :
On le vole. Ah ! dit-il, je suis à la besace.
Mettez, répond quelqu’un, une pierre à la place,
Elle vous servira tout autant que votre Or.

 

Скъперникът в земята най-милото си скри.
Открадват го. Той ревва: – И пукнат грош си нямам!
– Сложи – му казва някой – на мястото им камък:
той в полза ще е равен със скритите пари.

 
 

© Isaac de Benserade

 

© Изак дьо Бенсерад
© превод от френски език: Тодор Червенков (с разрешение)