СъдържаниеПърва история

Втора история

Трета история

Четвърта история

Пета история

Шеста история

Седма история
Към други книги от Библиотека АлумниКъм безплатната библиотекаЗа Библиотека Алумни

Приказка на Андерсен


СНЕЖНАТА КРАЛИЦА
© Двуезична библиотека "Вълшебният кладенец" No 13, 2009