The Story Of The Husband and the Parrot

From Andrew Lang's Arabian Nights


A man had a beautiful wife, whom he loved passionately, and never left if possible. One day, when he was obliged by important business to go away from her, he went to a place where all kinds of birds are sold and bought a parrot.

This parrot not only spoke well, but it had the gift of telling all that had been done before it. He brought it home in a cage, and asked his wife to put it in her room, and take great care of it while he was away. Then he departed.

On his return he asked the parrot what had happened during his absence, and the parrot told him some things which made him scold his wife.

She thought that one of her slaves must have been telling tales of her, but they told her it was the parrot, and she resolved to revenge herself on him.

When her husband next went away for one day, she told one slave to turn under the bird's cage a hand-mill; another to throw water down from above the cage, and a third to take a mirror and turn it in front of its eyes, from left to right by the light of a candle.

The slaves did this for part of the night, and did it very well. The next day when the husband came back he asked the parrot what he had seen. The bird replied,

”My good master, the lightning, thunder and rain disturbed me so much all night long, that I cannot tell you what I have suffered.“

The husband, who knew that it had neither rained nor thundered in the night, was convinced that the parrot was not speaking the truth,

so he took him out of the cage and threw him so roughly on the ground that he killed him.

Nevertheless he was sorry afterwards, for he found that the parrot had spoken the truth.

Чрез кликване върху лампичката в началото на кой да е параграф от английския текст съответният му параграф от българския текст се позиционира в горния край на екрана. След това се кликва върху лампичката на този български параграф и съответният му английски параграф застава срещу него. Така двата параграфа могат да се четат паралелно, без да се търсят из целия текст.

Когато посочите с показалеца на мишката някой израз от единия език, той — както и съответният му израз от другия език — потъмнява. Където е необходимо, има и субтитри — буквален превод — в прозорче, което се появява при посочване на тази част от английския текст, на която литературният превод може да не съдържа точните думи от оригинала, но е по-подходящ за българския език. Това помага за по-доброто разбиране при четенето, както при всички e-книги със субтитри.

Многократното четене пък помага за запомнянето на повече думи и изрази и води до неусетно научаване на езика на начално ниво. За по-задълбочени знания обаче е необходимо по-добро запознаване с граматиката.

© Е-книга с догонващи се параграфи и паралелно потъмняване на съответните изрази

© 2014, Двуезична библиотека | Bglibrary.net.
Историята за съпруга и папагала

от Андрю Ланг — Приказки от 1001 нощ


Един човек имал красива жена, която пламенно обичал и никога не я оставял сама, ако било възможно. Един ден, когато му се налагало да замине по важна работа, той отишъл на едно място, където се продавали всякакви видове птици, и купил един папагал.

Този папагал не само говорел добре, но имал дарбата да разказва всичко, което се е случило пред него. Той го занесъл вкъщи в клетка и помолил жена си да го сложи в стаята си и да се грижи много добре за него, докато той отсъства. После заминал.

Когато се върнал, той попитал папагала какво се е случило по време на отсъствието му и папагалът му разказал някои неща, които го накарали да нахока жена си.

Тя помислила, че някоя от нейните робини трябва да е разказвала истории за нея, но те ѝ казали, че това бил папагалът и тя решила да му отмъсти.

Следващия път, когато съпругът ѝ заминал за един ден, тя казала на една робиня да върти под клетката на птицата една ръчна мелничка, на другада сипва вода отгоре върху клетката, а на третада вземе едно огледало и да го върти пред очите му отляво надясно на светлината на една свещ.

Робините вършили това през част от нощта и се справили много добре. Когато на другия ден съпругът се върнал, попитал папагала какво е видял. Птицата отвърнала:

— Добри ми господарю, мълниите, гръмотевиците и дъждът ме безпокоиха толкова много през цялата нощ, че че нямам думи да ти разкажа какво изстрадах.

Съпругът, който знаел, че нито е валяло, нито е гърмяло през нощта, бил убеден, че папагалът не казва истината.

Той го извадил от клетката и го хвърлил така грубо на земята, че го убил.

Въпреки това, после съжалявал, защото разбрал, че папагалът говорел истината.ЗАБЕЛЕЖКА:

Текстът е от новата е-книга, вече в онлайн книжарница Хеликон:

Търговецът от Сири и други приказки от Средна и Мала Азия
на английски и български език със субтитри, речник и тестове / Букова книга №3
,

a Още английски с Ревнивият съпруг от Хиляда и една нощ, със субтитри за начинаещи и скриващ се превод за напреднали е нейно безплатно приложение.© Двуезична Библиотека, колективен превод от английски

Двуезична литература в помощ на езиковото обучение
по метода на Шлиман за сравнително четене