Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене

 AБ
ТЕСТОВЕ
английски
за начинаещи и напреднали

 Първо ниво - Elementary Level

Въпрос 1 от 12:


1003.  King Midas ______ nothing.Отговори:

A. said
B. didn't said
C. didn't say