Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене

 AБ
ТЕСТОВЕ
английски
за начинаещи и напреднали

 Първо ниво - Elementary Level

Въпрос 1 от 12:


1015.  Marygold laughed to see each golden rose come back to ______ own lovely color - red, white, or pink.Отговори:

A. it
B. it's
C. its
D. their