Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене

 AБ
ТЕСТОВЕ
английски
за начинаещи и напреднали

 Първо ниво - Elementary Level

Въпрос 1 от 12:


1021.  He was hungry, and he poured out ______ coffee.Отговори:

A. a cup of
B. a cup
C. cup
D. cup of