Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене

 AБ
ТЕСТОВЕ
английски
за начинаещи и напреднали

 Първо ниво - Elementary Level

Въпрос 1 от 12:


1017.  "Be it ______ you wish, then," said the stranger.Отговори:

A. as
B. as well as
C. like