Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене

 AБ
ТЕСТОВЕ
английски
за начинаещи и напреднали

 Първо ниво - Elementary Level

Въпрос 1 от 12:


1019.  He took his glasses ______ his pocket and put them on his nose.Отговори:

A. from
B. of
C. off