Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене

 AБ
ТЕСТОВЕ
английски
за начинаещи и напреднали

 Първо ниво - Elementary Level

Въпрос 1 от 12:


1024.  The stranger, then, grew brighter and brighter, so that King Midas ______ close his eyes.Отговори:

A. have to
B. has to
C. had to