THE STORY OF THE TREE OF LIFE

Tibetan Tale


If you do not quarrel you are safe -
if you have no debts you will be rich..
((Tibetan Proverb))

Once upon a time there was an old beggar dressed in rags and tatters, with wisps of gray hair about his face. He was so very old that it seemed he could have never been young, and never in all his life had he had a bath. This old beggar traveled everywhere asking for rice and tsamba and receiving more rice than he could eat he spread it out in the sun to dry and went on begging.

One day as his rice was drying a hundred parrots came along and ate it all up. When he came home he was angry and said,

"Here I work every day, begging for a little food, and these old parrots come along and eat it all up."

So he planned to be revenged and made one hundred snares of bamboo, put them all around in the reeds and went off to beg again. When he returned, sure enough, he had caught the whole hundred in his snares. Among them happened to be the king of the parrots, who, before the old man came home, spoke to his companions, saying:

"We are in a bad fix. He has caught us all and he`ll kill us every one. When we see him coming let us all hang down as though we are dead, then he will take us out of the snares and pitch us away. But the first one thrown must keep count, and as soon as one hundred are thrown he shall call out and we will all fly away. We must all lie perfectly still until the last one is thrown."

Finally the old man came home with some rocks in the front of his gown to throw at the parrots, for he didn`t think they would all be dead, but when he saw them all hanging perfectly still he climbed up and began to throw them down. He had pitched down ninety nine and was untying the string off the king`s leg when the rocks in his gown got in his way and he threw one of them down. As soon as it lit, away flew the ninety nine.

"Huh, they were all fooling me, but I have one left and I`ll take a rock and kill him." The parrot suddenly came to life and sticking up his thumb said,

"Please don`t kill me, it is true we were very bad and did eat up your rice, but you are a good man, so don`t kill me, take me and sell me and you can get more than your price of the rice."

So he tied a string around the parrot`s leg, took him to town and tried to sell him to a merchant. The beggar said he was a fine parrot and could talk, but he didn`t know what he was worth, so the merchant had better ask the parrot himself. The parrot answered that he was worth a lot of money and the merchant must pay the old man fifty taels of silver for him. The merchant gave the money to the old man, who almost died of joy to have so much money.

After the parrot had been with the merchant for two or three years he asked permission to visit his home and parents, as they were getting old. He said,

"You treat me very nicely here and I love you, and I will soon come back again and bring you some nice fruit."

The merchant took the chain off the parrot`s leg and let him go. He was gone two or three months, when one day he came, carrying some seeds in his mouth, and said,

"Plant these seeds, and when you are old and eat of the fruit of this tree you will be young again. Plant the seed carefully, and in three years you will have plenty of fruit."

The merchant planted the seeds and at the end of three years, sure enough, there was much fruit. One day he was in his garden and one of the fruits had fallen to the ground, but he was afraid to eat it lest the parrot had thought of this as a scheme to kill him. That night a poisonous snake coiled around the fruit and slept. The next morning the merchant called his dog and showed him the fruit, which he ate, and which killed him immediately. The merchant knew now that the parrot had schemed to kill him, and poured hot water on him and scalded him to death.

Now in this country were two old people, very frail and too feeble to go out and beg, so they were about to starve to death. So the old man said one day,

"Let`s eat some of this fruit; if it makes us young it`s all right, if it poisons and kills us, it doesn`t matter, as we are about to die anyway."

So they got their walking sticks and went slowly to the merchant and asked him for some of the fruit. He said,

"You can`t eat that, for it will kill you at once."

They told him it didn`t matter, for they were about to starve to death anyway, and it was easier to take poison and die quickly. He finally gave them one each, they ate it and grew young at once. They were much pleased and almost worshiped the man. Then the merchant knew that something must have poisoned the fruit as it lay on the ground and he was grieved to think that he had killed his parrot.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този текст е от библиотеката за напреднали, но за да виждате и субтитрите при кликване върху думите, трябва да влезете в библиотеката.

The Story Of The Tree Of Life. Tibetan Tale.

© АБ Двуезични книги със субтитри, bglibrary.net, 2010.ПРИКАЗКА ЗА ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Тибетска приказка


Ако не се караш с никого, ще бъдеш в безопасност,
ако не правиш дългове, ще бъдеш богат.
(Тибетска пословица)

Имало някога един стар просяк, който ходел облечен в парцаливи дрипи и сиви кичури коса висели около лицето му. Той бил толкова стар, че изглеждал като да е бил винаги такъв, а и като че никога в живота си не се е къпал. Този стар просяк обикалял навсякъде и молел да му дадат ориз и тсамба (ечемичен хляб), а ако получел повече ориз, отколкото можел да изяде, разстилал го отвън на слънце да се суши и пак отивал да проси.

Един ден, докато оризът се сушел, сто папагала долетели и го изкълвали всичкия. Когато се върнал, старецът много се ядосал и рекъл:

- Аз се трепя всеки ден да изпрося малко храна, а тези папагали идват и ми я изяждат.

И той намислил да им отмъсти, като направил сто бамбукови примки и ги заложил наоколо из тръстиките, а след това, както винаги, отишъл да проси. Когато се върнал, що да види - всичките сто папагала се били хванали в примките. Между тях попаднал и царят на папагалите, а той, още преди старецът да се върне, казал на своите придружители:

- Ние сме в беда. Той ни хвана всичките и ще ни избие до един. Хайде, когато го видим, че идва, всички да увиснем надолу с главите и се престорим на умрели. Tогава той ще започне да ни сваля от примките и да ни хвърля на земята. Нека първият, когото хвърли, да започне да брои и когато преброи до сто, да даде знак на останалите и тогава всички ще литнем едновременно. Но помнете: всички трябва да лежим напълно неподвижни, докато и последният от нас не бъде хвърлен долу.

Накрая старецът се прибрал, като носел камъни в полите на робата си, с които смятал да доубива папагалите, ако са още живи. Hо като ги видял всичките да висят напълно неподвижни, покачил се горе и започнал да ги хвърля на земята един по един. Той бил пуснал долу вече деветдесет и девет и тъкмо разхлабвал примката от крака на последния, царя, когато усетил, че камъните в дрехата му пречат на движенията и изхвърлил един от тях. Щом камъкът се ударил в земята, мигом деветдесет и деветте папагала се вдигнали като един и отлетели.

- Уф, как ме изиграха всичките, но поне един ми остана. Ще взема един камък и ще го довърша - казал си старецът. Но папагалският цар изведнъж се съживил и му се примолил:

- Заклевам те, не ме убивай! Признавам, ние постъпихме зле, като изядохме всичкия ти ориз, но ти си добър човек и няма да отвърнеш на злото със зло. Вместо да ме убиваш, по-добре ме продай и ще получиш за мен повече, отколкото струва ориза, гдето ти изядохме.

Тогава просякът завързал една връвчица за крака на папагала и го занесъл в града. Там го предложил за продан на един търговец, като заявил, че това е много ценен папагал и може да говори, само че той не знае цената му, затова търговецът по-добре да попита самия папагал. Папагалът казал, че струва много пари и търговецът трябва да плати на стареца петдесет таела сребро за него. Търговецът дал парите на стария бедняк, който едва не умрял от радост, като се видял изведнъж с толкова много пари.

След като папагалът прекарал при търговеца две-три години, той поискал разрешение да посети своя дом и да види родителите си, които вече остарявали. Той казал:

- Ти се отнасяше много добре с мен и аз те обикнах. Ще се върна скоро и ще ти донеса един хубав плод.

Търговецът свалил верижката от крака на папагала и го пуснал да върви. Той отсъствал два-три месеца и един ден се върнал, като носел в човката си някакви семена. Дал ги на търговеца с думите:

- Посади тези семена и когато остарееш и хапнеш от плодовете на това дърво, ще станеш отново млад. Посади семената грижливо и до три години ще имаш достатъчно плод.

Търговецът посадил дървото и в края на третата година то наистина започнало да ражда много плодове. Един ден той бил в градината и намерил един от плодовете паднал на земята, но не посмял да го изяде, защото се побоял да не би папагалът да е намислил да го убие по този начин. Тази нощ една отровна змия се увила около плода и спала там. На другата сутрин търговецът извикал кучето си и му дал плода да го изяде, след което то моментално умряло. Сега вече търговецът бил уверен, че папагалът планира да го отрови и го залял с вряла вода, която го попарила и той умрял.

А в тази страна живеели старец и старица, които били толкова слаби и немощни, че не можели дори да ходят да просят и вече били полумъртви от глад. Един ден старецът казал:

- Хайде да изядем няколко от тези плодове. Ако те ни подмладят, ще бъде хубаво, а ако са отровни и умрем, не е беда - ние и така ще си умрем от глад.

И те взели бастуните си и с последни сили докретали до търговеца, като поискали да им даде от плодовете. Той казал:

- Не бива да ядете от тях, те са отровни.

Те му отговорили, че им е все едно, защото и без това скоро ще умрат от глад и че за тях е по-добре да се отровят, че да умрат по-бързо. Накрая той им дал по един плод, те изяли плодовете и изведнъж станали съвсем млади. Двамата били извън себе си от радост и се чудели как да му изкажат благодарността си. Тогава търговецът разбрал, че нещо трябва да е отровило онзи плод, докато е лежал на земята, и горчиво съжалил, загдето убил своя папагал.

© Лина Бакалова, превод от английски

© Двуезична библиотека "Вълшебният кладенец" No 7, 2009.