Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Индийски приказки

Аудио книги

индийски Царят, който искал да надхитри съдбата   [en-bg]
Индийска приказка
[английски и български с паралелно съпоставяне на оригинала и превода, със субтитри и озвучен текст].

Това е първата е-книга с озвучаване. Постепенно ще добавим озвучаване към повечето от електронните книги в библиотеката, поради интереса на читателите към английскoто произношение. Текстът е прочетен от англоговорещи доброволци и е пригоден допълнително към съответните изрази.

E-книги със субтитри

Индийски приказки Човекът, който тръгнал да си търси късмета  [en-bg]
Индийска приказка
[двуезично четиво за развиване на умението при четене — английски и български, със субтитри за начинаещи]


Книга на Библиотека Aлумни No 8

НАДХИТРЕНИЯТ ЛИХВАР
  [en-bg] 
Индийски приказки - двуезична книга със субтитри

Купти и Имани     [en-bg]   [en] 
Тигър, брамин и чакал    [en-bg]   [en] 


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори
 Ново!   Аудио книги. Е-книга № 8
Царят, който искал да надхитри съдбата — Индийски приказки
[с паралелно съпоставяне на оригинала и превода, с тестове за средно ниво, субтитри и озвучен текст]
 Наши e-книги в други книжарници
Джатаки и други приказки от Индия

Трето преработено издание
[Хеликон | Helikon.bg]


 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката