THE GOOSE-GIRL

A Fairy Tale of the Brothers Grimm


[38]
so she was forced to give up her horse, and soon afterwards to take off her royal clothes and put on her maid’s shabby ones.

[39]
At last, as they drew near the end of their journey, this treacherous servant threatened to kill her mistress if she ever told anyone what had happened.

[40]
But Falada saw it all, and marked it well.

[41]
Then the waiting-maid got upon Falada, and the real bride rode upon the other horse,

[42]
and they went on in this way till at last they came to the royal court.

[43]
There was great joy at their coming, and the prince flew to meet them,

[44]
and lifted the maid from her horse, thinking she was the one who was to be his wife;

[45]
and she was led upstairs to the royal chamber; but the true princess was told to stay in the court below.

[46]
Now the old king happened just then to have nothing else to do;

[47]
so he amused himself by sitting at his kitchen window, looking at what was going on; and he saw her in the courtyard.

[48]
As she looked very pretty, and too delicate for a waiting-maid, he went up into the royal chamber to ask the bride

[49]
who it was she had brought with her, that was thus left standing in the court below.

[50]
“I brought her with me for the sake of her company on the road,” said she; “pray give the girl some work to do, that she may not be idle.”

[51]
The old king could not for some time think of any work for her to do; but at last he said,

[52]
“I have a lad who takes care of my geese; she may go and help him.”

[53]
Now the name of this lad, that the real bride was to help in watching the king’s geese, was Curdken.

[54]
But the false bride said to the prince,

[55]
“Dear husband, pray do me one piece of kindness.”

[56]
“That I will,” said the prince.

[57]
“Then tell one of your slaughterers to cut off the head of the horse I rode upon, for it was very unruly, and plagued me sadly on the road;”

[58]
but the truth was, she was very much afraid lest Falada should some day or other speak, and tell all she had done to the princess.

[59]
She carried her point, and the faithful Falada was killed; but when the true princess heard of it,

[60]
she wept, and begged the man to nail up Falada’s head against a large dark gate of the city,

[61]
through which she had to pass every morning and evening, that there she might still see him sometimes.

[62]
Then the slaughterer said he would do as she wished; and cut off the head, and nailed it up under the dark gate.

[63]
Early the next morning, as she and Curdken went out through the gate, she said sorrowfully,

[64]
“Falada, Falada, there thou hangest (you hang)!”

[65]
and the head answered:

[66]
“Bride, bride, there thou gangest (you pass)!
Alas! alas! if thy (your) mother knew it,
Sadly, sadly, would she rue it.”

[67]
Then they went out of the city, and drove the geese on.

[68]
And when she came to the meadow, she sat down upon a bank there, and let down her waving locks of hair, which were all of pure silver;

[69]
and when Curdken saw it glitter in the sun, he ran up, and would have pulled some of the locks out, but she cried,

[70]
“Blow, breezes, blow!
Let Curdken’s hat go!
Blow, breezes, blow!
Let him after it go!
Over hills, dales, and rocks,
away be it whirled
Till the silvery locks
are all combed and curled.”

[71]
Then there came a wind, so strong that it blew off Curdken’s hat; and away it flew over the hills: and he was forced to turn and run after it;

[72]
till, by the time he came back, she had done combing and curling her hair, and had put it up again safe.

УКАЗАНИЯ:

1. За да съпоставите съответните номерирани части от текста (фрагменти) на двата езика, кликнете върху съответните им номера.

2. За да чуете озвучаването, кликнете върху 'високоговорителчето' в началото на всеки фрагмент.

Ако интернет връзката Ви е бавна, трябва известно време, за да се свалят аудио файловете, но после бързо ще започнат да се чуват при повторното кликване.

3. Подчертаните думи са старинни глаголни форми и местоимения, които са озвучени, както е в оригинала. В скоби са показани съвременните им съответствия.

The Brothers Grimm. The Goose-Girl. Reader: Kara Shallenberg.

© Двуезична библиотека | Bglibrary.net, 2017, Е-книга No 12, с озвучаване.ГЪСАРКАТА

Приказка на Братя Грим


[38]
Така тя била принудена да се раздели с коня си, а скоро след това да свали царските си дрехи и да облече бедняшките дрехи на прислужницата си.

[39]
Накрая, когато наближили целта на пътуването си, вероломната слугиня заплашила да убие господарката си, ако каже на някого какво се е случило.

[40]
Но Фалада всичко видял и добре запомнил.

[41]
После прислужницата яхнала Фалада, а истинската невеста възседнала другия кон

[42]
и те продължили да яздят по този начин, докато стигнали до царския дворец.

[43]
Настъпила голяма радост при пристигането им, a царският син се спуснал да ги посрещне

[44]
и поел прислужницата от коня й, мислейки я за тази, която щяла да му бъде жена.

[45]
Тя била отведена в царските покои на горния етаж, а на истинската принцеса казали да остане долу в двора.

[46]
Обаче старият цар точно в този момент нямал какво друго да прави

[47]
и се развличал, като седял до кухненския прозорец и гледал какво става навън, и я видял в двора.

[48]
Тъй като тя изглеждала много хубава и твърде изтънчена за прислужница, той отишъл в царските покои да пита невестата

[49]
коя е тази, която тя е довела със себе си и оставила да стои долу в двора.

[50]
— Взех я с мен да ми прави компания по пътя — казала тя. — Моля, дайте на момичето да върши нещо, че да не стои без работа.

[51]
Отначало старият цар не можел да измисли каква работа да й даде, но накрая казал:

[52]
— Има едно момче, което пасе гъските ми, тя може да отиде да му помага.

[53]
Името на момчето, на което истинската невеста щяла да помага да пасе царските гъски, било Кюрдхен.

[54]
А фалшивата невеста казала на царския син:

[55]
— Скъпи съпруже, моля те, направи ми една услуга.

[56]
— На драго сърце — казал принцът.

[57]
— Кажи на някой от твоите колачи да отсече главата на коня, който яздех, защото беше много непокорен и ужасно ме измъчи по пътя.

[58]
Но истината била, че тя много се страхувала да не би Фалада да проговори някой ден и да разкаже как е постъпила с принцесата.

[59]
Тя постигнала своето и верният Фалада бил убит; но когато истинската принцеса узнала за това,

[60]
заплакала и помолила човека да прикове главата на Фалада на една голяма потъмняла градска порта,

[61]
през която трябвало да минава всяка сутрин и вечер, че там да може все пак да го вижда понякога.

[62]
Колачът казал, че ще изпълни желанието й, отрязал главата и я заковал под потъмнялата порта.

[63]
Рано на другата сутрин, когато с Кюрдхен излизали през портата, тя тъжно казала:

[64]
— Фалада, Фалада, ти ли там висиш!

[65]
А главата отговорила:

[66]
— Невясто, невясто, ти ли там минаваш!
— Уви! уви! Ако майка ти знаеше,
горко, горко щеше да се кае!

[67]
После излезли от града и подкарали гъските по-нататък.

[68]
Като стигнала до ливадата, тя седнала на една височинка и разпуснала косата си на вълнисти къдрици, която била цялата от чисто сребро,

[69]
и щом Кюрдхен я видял да блести на слънцето, дотичал и посегнал да си отскубне от къдриците, но тя извикала:

[70]
— Духнете, ветрове, духнете!
На Кюрдхен шапката да отлети!
Духнете, ветрове, духнете!
Нека подир нея да върви!
Над хълмове, долини и скали —
далече я запратете,
докато къдриците сребърни
напълно среша и навия.

[71]
Тогава задухал такъв силен вятър, че отнесъл шапката на Кюрдхен, която отлетяла далече над хълмовете, а той бил принуден да се обърне и да се затича подир нея,

[72]
и докато се върне, тя била сресала и навила косата си и я прибрала, както преди.

[продължава]

Тази приказка е с озвучен текст и за да се чува, е нужно високоговорителят на компютъра ви да е пуснат и да не са блокирани скриптовете в браузъра Ви за bglibrary.net, като за препоръчване е да използвате по-новите версии на следните интернет браузъри: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Pale Moon. Може да има проблем с Opera и Safari, както и с по-стари версии на Internet Explorer.

Английският оригинал на този текст, прочетен от Kara Shallenberg, е предоставен за свободно ползване. Само преводите на български език и дизайнът на е-книгата са собственост на Двуезична библиотека.Това е откъс от ВТОРО ИЗДАНИЕ на E-книгa 12, където всички текстове са озвучени:

Приказки на Братя Грим
ЖАБОКЪТ ПРИНЦ
.

Тази приказка се намира и в Книга 8 от поредицата BgLibrary Bilingual в онлайн книжарниците на Амазон:

Tales and Fables from Around the World: Book 8 (English & Bulgarian)
Приказки и легенди от цял свят: Книга 8.

© Двуезична библиотека — колектив, превод от английски и субтитри.

© Жабокът принц. Приказки на Братя Грим I. Е-книга No 12, 2010-2017.