THE GOOSE-GIRL

A Fairy Tale of the Brothers Grimm


[1]
The king of a great land died, and left his queen to take care of their only child. This child was a daughter, who was very beautiful; and her mother loved her dearly, and was very kind to her. And there was a good fairy too, who was fond of the princess, and helped her mother to watch over her. When she grew up, she was betrothed to a prince who lived a great way off; and as the time drew near for her to be married, she got ready to set off on her journey to his country. Then the queen her mother, packed up a great many costly things; jewels, and gold, and silver; trinkets, fine dresses, and in short everything that became a royal bride. And she gave her a waiting-maid to ride with her, and give her into the bridegroom's hands; and each had a horse for the journey. Now the princess's horse was the fairy's gift, and it was called Falada, and could speak.

[2]
When the time came for them to set out, the fairy went into her bed-chamber, and took a little knife, and cut off a lock of her hair, and gave it to the princess, and said,

[3]
"Take care of it, dear child; for it is a charm that may be of use to you on the road."

[4]
Then they all took a sorrowful leave of the princess; and she put the lock of hair into her bosom, got upon her horse, and set off on her journey to her bridegroom's kingdom.

[5]
One day, as they were riding along by a brook, the princess began to feel very thirsty: and she said to her maid,

[6]
"Pray get down, and fetch me some water in my golden cup out of yonder brook, for I want to drink."

[7]
"Nay," said the maid, "if you are thirsty, get off yourself, and stoop down by the water and drink; I shall not be your waiting-maid any longer."

[8]
Then she was so thirsty that she got down, and knelt over the little brook, and drank; for she was frightened, and dared not bring out her golden cup; and she wept and said,

[9]
"Alas! what will become of me?"

[10]
And the lock answered her, and said:

[11]
"Alas! alas! if thy (your) mother knew it,
Sadly, sadly, would she rue it."

***

[21]
And as she leaned down to drink, the lock of hair fell from her bosom, and floated away with the water. Now she was so frightened that she did not see it; but her maid saw it, and was very glad, for she knew the charm; and she saw that the poor bride would be in her power, now that she had lost the hair. So when the bride had done drinking, and would have got upon Falada again, the maid said,

[22]
"I shall ride upon Falada, and you may have my horse instead";

***

УКАЗАНИЯ:

1. За да съпоставите съответните параграфи на двата езика, кликнете съответните им номера.

2. За да чуете озвучаването, кликнете 'високоговорителчето' в началото на всеки параграф, а за да го спрете преди да е свършило четенето, кликнете задрасканото 'високоговорителче' в края му.

3. Чрез кликване върху коя да е потъмняваща дума или израз от английския текст, се появяват прозорци-субтитри с българското им значение.

4. Подчертаните думи са старинни глаголни форми и местоимения, които са озвучени, както е в оригинала. В скоби са показани съвременните им съответствия.

The Brothers Grimm. The Goose-Girl.

© Двуезична библиотека | Bglibrary.net, 2017, Е-книга No 12, със субтитри.ГЪСАРКАТА

Приказка на Братя Грим


[1]
Царят на една голяма страна умрял и оставил на своята царица грижата за единственото им дете. Това дете било дъщеря, която била много красива и майка й много я обичала и била много добра към нея. Там имало също и една добра фея, която била привързана към принцесата и помогнала на майка й да я отгледа. Когато пораснала, сгодили я за един принц, който живеел много далече; и като наближил денят на сватбата й, тя се приготвила да отпътува за неговата страна. Тогава майка й, царицата, сложила в чеиза й много скъпи неща, скъпоценни камъни, злато и сребро, накити, изящни рокли; накратко, всичко необходимо за една царска невяста. Дала й и една прислужница да я придружава и да я предаде в ръцете на жениха, като всяка от тях получила кон за пътуването. Само че конят на принцесата, който бил подарък от феята и се наричал Фалада, можел да говори.

[2]
Когато дошло време да тръгват, феята отишла в спалнята си, взела едно ножче и отрязала къдрица от косата си, после я дала на принцесата и казала:

[3]
— Запази това, мило дете, защото то е талисман, който може да ти послужи по пътя.

[4]
После всички тъжно се сбогували с принцесата, а тя прибрала къдрицата коса в пазвата си, възседнала коня си и се отправила на път към царството на своя жених.

[5]
Един ден, както яздели край един поток, принцесата почувствала силна жажда и казала на прислужницата си:

[6]
— Моля те, слез и гребни в златната ми чаша малко вода от онзи поток, че ми се пие.

[7]
— Не — казала прислужницата, — ако си жадна, слез сама, наведи се над водата и пий. Аз повече няма да ти бъда прислужница!

[8]
Принцесата била толкова жадна, че слязла от коня, коленичила над поточето и пила, защото се изплашила и не посмяла да извади златната си чаша; после заплакала и промълвила:

[9]
— Уви! Какво ще стане с мен?

[10]
А къдрицата й отговорила:

[11]
— Уви! уви! Ако майка ти знаеше,
горко, горко щеше да се кае!

***

[21]
Обаче като се навела да пие, къдрицата коса паднала от пазвата й и отплувала по водата. Тя била толкова изплашена, че не видяла това, но прислужницата видяла и била много доволна, защото разпознала талисмана и разбрала, че сега бедната невеста ще бъде в нейна власт, след като загубила косата. Когато принцесата се напила и се наканила да възседне отново Фалада, прислужницата казала:

[22]
— Аз ще яздя Фалада, а ти можеш да вземеш моя кон вместо нея.

***

Тази приказка е с озвучен текст и за да се чува, е нужно високоговорителят на компютъра ви да е пуснат и да не са блокирани скриптовете в браузъра Ви за bglibrary.net, като за препоръчване е да използвате по-новите версии на следните интернет браузъри: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Pale Moon. Може да има проблем с Opera и Safari, както и с по-стари версии на Internet Explorer.

Ако връзката Ви е бавна, трябва известно време, за да се свалят звуковите файлове, но после бързо ще започнат да се чуват при следващите обръщения към тях.

Английският оригинал на този текст, прочетен от Kara Shallenberg, е предоставен за свободно ползване. Само преводите на български език и дизайнът на е-книгата са собственост на Двуезична библиотека.Това е откъс от E-книгa 12, вече с озвучаване:

Приказки на Братя Грим
ЖАБОКЪТ ПРИНЦ
.

Тази приказка ще бъде и в Book 8 от поредицата BgLibrary Bilingual в онлайн книжарниците на Амазон:

Tales and Fables from Around the World
Приказки и легенди от цял свят
(English & Bulgarian).

© Двуезична библиотека — колектив, превод от английски и субтитри.

© Жабокът принц. Приказки на Братя Грим. Е-книга No 12, 2010-2017.