KING TASIO

Filipino Tale

(snippet)Juan was a servant in the palace of King Tasio. One day King Tasio heard Juan discussing with the other servants in the kitchen the management of the kingdom. Juan said that he knew more than anybody else in the palace. The king called Juan, and told him to go down to the seashore and catch the rolling waves.

"You said that you are the wisest man in the palace," said the king. "Go and catch the waves of the sea for me."

"That`s very easy, o king!" said Juan, "if you will only provide me with a rope made of sand taken from the seashore."

The king did not know what to answer. He left Juan without saying anything, went into his room, and began to think of some more difficult work.

The next day he called Juan.

"Juan, take this small bird and make fifty kinds of food out of it," said the king.

"Yes, sir!" said Juan, "if you will only provide me with a stove, a pan, and a knife made out of this needle," handing a needle to the king, "with which to cook the bird."

Again the king did not know what to do. He was very angry at Juan.

ЗАБЕЛЕЖКА: Чрез кликване върху коя да е потъмняваща дума или израз от английския текст, се появяват прозорци-субтитри с българското им значение.

 
King Tasio. Filipino Tale.

© Двуезични е-книги, bglibrary.net, 2013.ЦАР ТАСИО

Филипинска приказка

(откъс)Хуан бил слуга в двореца на цар Тасио. Един ден цар Тасио чул как Хуан обсъжда с другите слуги в кухнята управлението на царството. Хуан казал, че знае повече за тези неща от който и да е друг в двореца. Царят извикал Хуан и му заповядал да отиде на морския бряг и да хване вълните от прибоя.

- Ти каза, че си най-умния в двореца - казал царят. - Щом е така, върви и ми улови морските вълни.

- О, това съвсем няма да е трудно, царю - отвърнал Хуан, - само ми дай едно въже, направено от крайбрежен пясък.

Царят не знаел какво да отговори. Той оставил Хуан и без да каже нищо повече, отишъл в покоите си и се заел да измисли някаква по-трудна задача.

На другия ден той повикал Хуан:

- Хуан, вземи тази малка птичка и сготви от нея петдесет вида ястия! - казал царят.

- Бива, царю - отвърнал Хуан, - ти само ми осигури печка, тиган и нож, направени от тази игла - и той подал на царя една игла, - за да мога да сготвя птичката.

И този път царят не знаел как да постъпи. Той много се разгневил на Хуан.

© Анатолий Буковски, превод от английски

© Тайнствената книга. Филипински приказки. Е-книга No 4, 2010-2013.

  Други     
  е-книги