Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематикаe-Book: Прорицателят: Басни от Езоп. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №4 

Прорицателят: Басни от Езоп. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №4 [Kнижарница Хеликон | Helikon.bg]      [Books.bg]  

Двуезична литература със субтитри в помощ на изучаващите английски език. Трето преработено издание.

Съдържа шейсет от по-известните басни на легендарния древногръцки баснописец Езоп, убит от делфийските жреци заради това, че е дръзнал да се присмее на боговете. Преводът е на Джордж Файлър Таунзенд, най-добрият преводач на Езоп на английски, а българският превод е правен по него.

Книгата е интерактивно учебно помагало за самоподготовка и може да се чете практически без речник. Подходяща е и за работа в класна стая, занималня и библиотека с електронни четци или компютри с инсталиран софтуер за четене. Текстът е разположен паралелно в две колони: отляво английският, отдясно българският, и под всеки параграф има линк към съответните субтитри.

Закупилите тази книга получават няколко безплатни приложения във вид на книги или модул от курса по английски за начинаещи. Информацията за достъп до приложенията се намира в раздела Други е-Книги, което може да се види чрез опцията   [Прелисти].

Съдържание на книгата:

1. The Ass and His Masters — Магарето и неговите господари
2. The Ass and His Shadow — Магарето и сянката му
3. The Ass in the Lion's Skin — Магаре в лъвска кожа
4. The Astronomer — Астрономът
5. The Bear and the Two Travelers — Мечката и двамата пътници
6. The Boasting Traveler — Хвалещият се пътешественик
7. The Boy Bathing — Къпещото се момче
8. The Boy Hunting Locusts — Момчето, което ловяло скакалци
9. The Cock and the Jewel — Петелът и скъпоценният камък
10. The Country Mouse and the Town Mouse — Селската мишка и градската мишка
11. The Crab and Its Mother — Морският рак и майка му
12. The Crow and the Sheep — Врана и овца
13. The Eagle and the Arrow — Орелът и стрелата
14. The Eagle and the Fox — Орлицата и лисицата
15. The Eagle and the Jackdaw — Орел и гарга
16. The Gnat and the Lion — Комар и лъв
17. The Farmer and His Sons — Селянинът и синовете му
18. The Farmer and the Fox — Селянинът и лисицата
19. The Father and His Sons — Баща и синове
20. The Flies and the Honey-Pot — Мухите и гърнето с мед
21. The Fox and the Bramble — Лисица и къпина
22. The Fox and the Crow — Лисица и гарван
23. The Fox and the Monkey — Лисица и маймуна
24. The Fox and the Goat — Лисица и козел
25. The Fox and the Grapes — Лисицата и гроздето
26. The Fox and the Woodcutter — Лисица и дървар
27. The Fox Who Had Lost His Tail — Лисицата, която останала без опашка
28. The Frogs Asking for a King — Жабите, които искали цар
29. The Hen and the Swallow — Кокошка и лястовица
30. The Lion and the Dolphin — Лъв и делфин
31. The Lion and the Hare — Лъв и заек
32. The Lion and the Mouse — Лъв и мишка
33. The Lion and the Three Bulls — Лъвът и трите бика
34. The Lion in Love — Влюбеният лъв
35. The Lion, the Ass, and the Fox — Лъв, магаре и лисица
36. The Lion, the Bear, and the Fox — Лъв, мечка и лисица
37. The Lion, the Wolf, and the Fox — Лъв, вълк и лисица
38. The Lioness — Лъвицата
39. The Miser — Скъперникът
40. The North Wind and the Sun — Северният вятър и слънцето
41. The Oak and the Woodcutter — Дъбът и дървосекачът
42. The Old Hound — Старата хрътка
43. The Old Man and Death — Старецът и смъртта
44. The Partridge and the Fowler — Яребица и птицеловец
45. The Prophet — Прорицателят
46. The Salt Merchant and His Ass — Търговецът на сол и магарето му
47. The Sick Lion — Болният лъв
48. The Stag at the Pool — Еленът на извора
49. The Swollen Fox — Преялата лисица
50. The Traveler and Fortune — Пътникът и съдбата
51. The Travelers and the Plane-tree — Пътниците и чинарът
52. The Trumpeter Taken Prisoner — Плененият тръбач
53. The Two Dogs — Двете кучета
54. The Two Frogs — Двете жаби
55. The Two Travelers and the Axe — Двамата пътници и брадвата
56. The Two Soldiers and the Robber — Двамата войници и разбойникът
57. The Wild Ass and the Lion — Диво магаре и лъв
58. The Wolf and the Lamb — Вълк и агне
59. The Woman and Her Hen — Жената и нейната кокошка
60. Truth and the Traveler — Истината и пътникът
Other eBooks — Други е-Книги /виж долу за Безплатно приложение/ (*)
(*) Информацията за достъп до Безплатно приложение може да се намери на страницата "Други е-Книги" в новото, 3-то издание на е-книгата.


• За всички безплатни приложения:

[за безплатните приложения].


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори
БУКОВА КНИГА (сайтът с е-книги)
 Безплатни приложения
 Безплатно приложение кн. №1
 Безплатно приложение кн. №17
 Безплатни приложения за теглене
 Безплатни приложения за теглене
6 е-книги по избор от каталог

двуезични в ePub и mobi формат

[eBook магазин — КАТАЛОГ]
.

Имате право на 6 е-книги в ePub и mobi формат] или 4 точки [точките могат да се използват за други книги или модули от курса по английски език по метода на сравнителното четене.
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката