Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематикаe-Book: Избрани басни и легенди за деца: приказки от цял свят 1. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №3 

Избрани басни и легенди за деца. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №3 [Kнижарница Хеликон | Helikon.bg]      [Books.bg]  

Двуезична литература със субтитри в помощ на изучаващите английски език. Трето преработено издание.

Тази книга представлява първа част от сборник с приказки от цял свят. Тук са събрани 30 приказки, предания и басни от Европа, Азия и Америка, повечето от които се превеждат за първи път. Някои от тях разказват за подвизите на боговете от Олимп (старогръцките легенди) или за страха от природни бедствия (Бягството на зверовете /Тибет/), или за вечните хитреци и глупци (Има ли много животни в морето /Скандинавия/, Умникът Ханс /Братя Грим/). Други описват историите за срещи с елфи — пакостливи същества, които си правят шеги с хората, като подменят децата им (Бащата на осемнайсет елфи /Исландия/). Тук ще прочетете басни от Езоп, Крилов и от древноиндийското петокнижие Панчатантра, приказки от Андерсен и Шарл Перо, дори и една българска приказка, разказана от английския изследовател на славянски фолклор А. Х. Вратислав. Книгата съдържа специално подбрани четива с по-лесни текстове, което я прави много подходяща за деца и полезна за развиване на умението при четене у начинаещите в езика. Текстът е разположен паралелно в две колони: отляво английският, отдясно българският и към всеки параграф има субтитри, дублиращи литературния превод с буквален превод на всички думи или изрази от текста, което позволява книгата да се чете без речник. Разделът със субтитрите е оформен като разговорник и може да се използва и самостоятелно за заучаване на изрази.

Закупилите тази книга получават няколко безплатни приложения, между които "Танцът на елфитe и други приказки от Европа" и четири е-книги за теглене по избор от каталог. Информацията за достъп до приложенията се намира в раздела Други е-Книги, което може да се види чрез опцията   [Прелисти].

Съдържание на книгата:

Корица
Заглавна страница
Авторски права /виж долу за Безплатните приложения/ 1
Съдържание
Въведение
СТАРОГРЪЦКИ БАСНИ И ЛЕГЕНДИ
Лакомият жерав
Камилата
Селянинът и орехите
Глупавият петел
В лоша компания
Вълк и овчар
Крабът и лисицата
Лъвски пай
Лъжливото овчарче
Човекът и сатирът
Артемида и Аполон
Калисто и Аркас
Посейдон, богът на морето
Персей и Медуза
Дионис, богът на виното и театъра
ПРИКАЗКИ, БАСНИ И ЛЕГЕНДИ НА ДРУГИ НАРОДИ И АВТОРИ
Беднякът и шишето със зехтин (Панчатантра)
Късметът и просякът (Крилов, Русия)
Костенурката и гъските (Панчатантра)
Как животните си избрали цар (Индия)
Вълците и елените (Американски индианци)
Принцесата и граховото зърно (Андерсен, Дания)
Децата на козата (Кашмир)
Има ли много животни в морето (Скандинавия)
Кой може да се съмнява в това (Андерсен, Дания)
Господ, преобразен в старец (България)
Червената Шапчица (Шарл Перо, Франция)
Как заекът победил Келе (Чукотка)
Умникът Ханс (Братя Грим, Германия)
Бягството на зверовете (Тибет)
Баща на осемнайсет елфи (Исландия)
Други е-Книги /виж долу за Безплатно приложение/ 2
1. Информацията за влизане в Безплатните приложения може да се намери на страницата "Авторски права":

 • За eBook код се използва думата, която следва след "First edition", с долепени до нея всички цифри, които са след тази дума до запетаята, без интервали или препинателни знаци.
 • Читателската парола се съдържа в ePUB DBIN кода на книгата: като се махнат първите две букви DB, каквото остане [обратно].


  2. Информацията за достъп до Безплатно приложение може да се намери на страницата "Други е-Книги" в новото, 3-то издание на е-книгата. [обратно].


  • За всички безплатни приложения:

  [за безплатните приложения].


 • Школа по английски и испански език
  Езикова школа по метода Шлиман
  Двуезични онлайн книги
  Тестове за четене с отговори
  БУКОВА КНИГА (сайтът с е-книги)
   Безплатни приложения
   Безплатно приложение Ren05
   Безплатно приложение Ren03
  Чети на английски Старогръцки легенди

  двуезичнa книгa с динамично съпоставяне на оригинала и превода по параграфи

  [Безплатно приложение Ren03]
  .

  Тази онлайн книга е разработена в два варианта: за по-напреднали (текстовете са с нормални параграфи) и втори вариант — за улеснение на тези, които не са тaкa напреднали (параграфите са разбити на по-малки части, както е в книгата за теглене).

  [една страница от книгата]

   Безплатни приложения за теглене
  Четири е-книги по избор от каталог

  двуезични в ePub и mobi формат

  [eBook магазин — КАТАЛОГ]
  .

  Имате право на 4 е-книги в ePub и mobi формат] или 2 точки [точките могат да се използват за други книги или модули от курса по английски език по метода на сравнителното четене.
   Двуезична библиотека
  Към началото на библиотеката