Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематикаe-Book: Джатаки и други приказки от Индия. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №2 

Джатаки и други приказки от Индия. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №2 [Kнижарница Хеликон | Helikon.bg]      [Books.bg]  

Двуезична литература със субтитри в помощ на изучаващите английски език, подходяща за деца и възрастни.

Тук са събрани най-хубавите древноиндийски приказки (джатаки) от книгите "Jataka Tales" и "More Jataka Tales", красиво и поетично разказани от Елън Бабит. Допълнително са добавени други десет индийски приказки от книгата на Чарлз Суинъртън "Indian nights' entertainment", както и от "The Olive Fairy Book" и "The Brown Fairy Book" на Андрю Ланг, повечето от които се превеждат за първи път на български език.

Това трето преработено издание съдържа 28 приказки, осемнайсет от които са джатаки от две предишни книги на Двуезична библиотека, с подобрен превод и добавени субтитри. Kакто при всички е-Книги от тази поредица, текстът е разположен паралелно в две колони: отляво английският, отдясно българският, и към всеки параграф има субтитри, които се извикват по желание. Субтитрите представляват буквален превод на думите и изразите от целия текст във вид на разговорник и може да се използват и самостоятелно за преговор на научените изрази.

Закупилите тази книга получават няколко безплатни приложения, между които тестове с отговори и пет е-книги за теглене по избор от каталог. Информацията за достъп до приложенията се намира в раздела Други е-Книги, което може да се види чрез опцията   [Прелисти].

Съдържание на книгата:

Корица
Заглавна страница
Авторски права /виж долу за Безплатните приложения/ 1
Съдържание
Въведение
ДЖАТАКИ — ДРЕВНОИНДИЙСКИ ПРИКАЗКИ
Дървото с алени пъпки
Златната гъска
Глупавите маймуни
Откраднатият плуг
Слонът и кучето
Лъвът и кълвачът
Трите риби
Дребнавата маймуна
Приказливата костенурка
Храбрият малък стрелец
Кавгата на пъдпъдъците
Търговецът от Сири
Крокодилът и маймуната
Кълвач, костенурка и сърна
Маймунката и бисерната огърлица
Защо совата не е цар на птиците
Как костенурката спасила живота си
Как маймуната спасила своето племе
ДРУГИ ПРИКАЗКИ ОТ ИНДИЯ
Човекът, който тръгнал да си търси късмета
Селянинът, жена му и вратата
Принцесата, която обичала баща си като солта
Тигърът и котката
Жената на градинаря и жената на грънчаря
Човекът и мечката
Царят, отшелникът и двамата принцове
Тигърът, браминът и чакалът
Голямото надлъгване
Царят, който искал да надмогне съдбата
Други е-Книги /виж долу за Безплатно приложение/ 2

[една страница от книгата]


1. Информацията за влизане в Безплатните приложения може да се намери на страницата "Авторски права":

 • За eBook код се използват първите три и последните три букви от думата, която следва след "First edition", с долепени до тях всички цифри, които са след тази дума до запетаята, без интервали или препинателни знаци.
 • Читателската парола се съдържа в ePUB DBIN кода на книгата: като се махнат първите две букви DB, каквото остане [обратно].


  2. Информацията за достъп до Безплатно приложение може да се намери на страницата "Други е-Книги" в новото, 3-то издание на е-книгата. [обратно].


  • За всички безплатни приложения:

  [за безплатните приложения].


 • Школа по английски и испански език
  Езикова школа по метода Шлиман
  Двуезични онлайн книги
  Тестове за четене с отговори
  БУКОВА КНИГА (сайтът с е-книги)
   Безплатни приложения
   Безплатно приложение Е-книга No 8
  Царят, който искал да надхитри съдбата

  двуезичнa книгa с тестове

  [Безплатно приложение Е-книга 8]
  .

  Тази книга е с граматически и лексикални тестове с общо 24 въпроса, извлечени от самата книга, с отговори и обяснения.
   Безплатно приложение Ren04
  Чети на английски Индийски приказки

  двуезичнa книгa с динамично съпоставяне на оригинала и превода по параграфи

  [Безплатно приложение Ren04]
  .

  Тази онлайн книга е разработена в два варианта: за по-напреднали (текстовете са с нормални параграфи) и втори вариант — за улеснение на тези, които не са тaкa напреднали (параграфите са разбити на по-малки части, както е в книгата за теглене).
   Безплатно приложение Ben03
  Сърце от маймуна — Нови джатаки

  двуезична книга с интерактивни субтитри или с вграден речник за всяка дума, и тестове с отговори и обяснения

  [Безплатно приложение Ben03]
  .

  Тази онлайн книга е разработена в два варианта: с вграден речник за всяка дума или с интерактивни субтитри (изскачат и се скриват при кликване на съответната английска дума или израз) и граматически и лексикални тестове с общо 48 въпроса, извлечени от самата книга, с отговори и подробни обяснения.
   Безплатни приложения за теглене
  Пет е-книги по избор от каталог

  [eBook магазин — КАТАЛОГ]
  .

  Имате право на 5 е-книги в ePub и mobi формат] или 3 точки [точките могат да се използват за други книги или модули от курса по английски език по метода на сравнителното четене.
   Двуезична библиотека
  Към началото на библиотеката