Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематикаe-Book: Избрани приказки от Братя Грим. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №1 

Избрани приказки от Братя Грим. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №1 [Kнижарница Хеликон | Helikon.bg]      [Books.bg]  

Двуезична литература със субтитри в помощ на изучаващите английски език, подходяща за деца и възрастни.

Книгата е интерактивно учебно помагало за самоподготовка и може да се чете практически без речник. Подходяща е и за работа в класна стая, занималня и библиотека с електронни четци или компютри с инсталиран софтуер за четене.

Съдържа шестнайсет от най-известните приказки на Братя Грим: Бременските музиканти, Елфите, Тримата щастливци, Жабокът-принц, Йоринда и Йорингел, Пчелната царица, Трите предачки, Боклуци, Овчарчето, Гъсарката и други, разположени паралелно в две колони: отляво английският, отдясно българският текст, и под всеки параграф има линк към съответните субтитри.

Закупилите тази книга получават няколко безплатни приложения, между които тестове с отговори и пет е-книги за теглене по избор от каталог. Информацията за достъп до приложенията се намира в раздела Други е-Книги, което може да се види чрез опцията   [Прелисти].

Съдържание на книгата:

Корица
Заглавна страница
Авторски права /виж долу за Безплатно приложение/ 1
Съдържание
Въведение
Бременските музиканти
Елфите
Боклуци
Тримата щастливци
Жабокът-принц
Неблагодарният син
Йоринда и Йорингел
Лисицата и конят
Овчарчето
Пчелната царица
Лисицата и гъските
Трите предачки
Вълк и човек
Дядо и внук
Лисицата и котката
Гъсарката
Други е-Книги /виж долу за Безплатно приложение/ 2


1. Информацията за влизане в Безплатните приложения може да се намери на страницата "Авторски права":

 • За eBook код се използват последните две букви от думата, която следва след "First edition", с долепени до тях всички цифри, които са след тази дума до тирето, без интервали или препинателни знаци.
 • Читателската парола се съдържа в ePUB DBIN кода на книгата: като се махнат първите две букви DB, каквото остане [обратно].


  2. Информацията за достъп до Безплатно приложение може да се намери на страницата "Други е-Книги" в новото, 3-то издание на е-книгата. [обратно].


  • За всички безплатни приложения:

  [за безплатните приложения].


 • Школа по английски и испански език
  Езикова школа по метода Шлиман
  Двуезични онлайн книги
  Тестове за четене с отговори
  БУКОВА КНИГА (сайтът с е-книги)
   Безплатни приложения
   Безплатно приложение Ben01
  Жабокът принц и други приказки

  двуезичнa книгa със субтитри за начинаещи

  [Безплатно приложение Ben01]
  .

  Тази книга е със субтитри за начинаещи, нo не при всички текстове, както е в книгата за теглене Избрани приказки от Братя Грим. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №1, където субтитрите са разработени за цялата книга. Предимството на тази книга обаче е, че субтитрите са динамични - появяват се при кликване върху съответната дума или израз като изскачащи прозорци (pop-up windows), които не закриват основния текст.
   Безплатни приложения за теглене
  Пет е-книги по избор от каталог

  двуезични в ePub и mobi формат

  [eBook магазин — КАТАЛОГ]
  .

  Имате право на 3 е-книги в ePub и mobi формат] или 1 1/2 точки [точките могат да се използват за други книги или модули от курса по английски език по метода на сравнителното четене.
   Двуезична библиотека
  Към началото на библиотеката