Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематикаe-Book: Чудният чайник и други японски приказки на английски и български език и речник с динамичен достъп / Букова книга №4 

Чудният чайник и други японски приказки на английски и български език и речник с динамичен достъп / Букова книга №4 [Kнижарница Хеликон | Helikon.bg]      [Books.bg]  

Двуезична литература в помощ на изучаващите английски език. Третото издание съдържа избрани японски приказки на английски и български език, някои от които се превеждат за първи път. Английските оригинали са взети от сборници на известните фолклористи и преводачи (повечето от японски език) Андрю Ланг, Теодора Осаки, Уилям Грифис и А. Б. Митфорд.

Тази електронна книга може да се чете без речник. В нея е включен малък, но пълен речник на използваните думи и по-сложни изрази, в който можете да правите справка от всеки параграф на двуезичния текст и после да се върнете на същото място в текста. За разлика от обикновените англо-български речници, където срещу дадена английска дума излизат всеки път едни и същи многобройни значения, тук излизат само по едно или няколко значения на български език, отговарящи на конкретния текст, което е голямо предимство за неопитния читател.

За по-напредналите има възможност да четат и само на английски, но от всеки параграф могат да преминават по желание на български език и после да продължат отново на английски от мястото, докъдето са стигнали.

Закупилите тази книга получават няколко безплатни приложения, между които двуезични е-книги за теглене по избор от каталог или достъп до курса по английски език за начинаещи. Информацията се намира в раздела Други е-книги, което може да се види чрез опцията    [Прелисти].

Съдържание на книгата:

Корица
Заглавна страница
Авторски права
Съдържание
Въведение
The Magic Kettle (Andrew Lang)
Чудният чайник (Андрю Ланг)
Чудният чайник (двуезична, с речник)
The Tongue-Cut Sparrow (A. B. Mitford)
Врабчето с отрязания език (А. Б. Митфорд)
Врабчето с отрязания език (двуезична, с речник)
The Stonecutter (Andrew Lang)
Каменоделецът (Андрю Ланг)
Каменоделецът (двуезична, с речник)
The Elves and the Envious Neighbor (A. B. Mitford)
Горските духове и завистливият съсед (А. Б. Митфорд)
Горските духове и завистливият съсед (двуезична, с речник)
Uraschimataro and the Turtle (Andrew Lang)
Урашиматаро и костенурката (Андрю Ланг)
Урашиматаро и костенурката (двуезична, с речник)
The Story Of The Faithful Cat (A. B. Mitford)
Историята на вярната котка (А. Б. Митфорд)
Историята на вярната котка (двуезична, с речник)
How the Jellyfish Lost its Shell (Andrew Lang)
Как медузата изгубила черупката си (Андрю Ланг)
Как медузата изгубила черупката си (двуезична, с речник)
The Battle of the Crab and the Ape (A. B. Mitford)
Битката на краба и маймуната (А. Б. Митфорд)
Битката на краба и маймуната (двуезична, с речник)
The Travels of the Two Frogs (Andrew Lang)
Пътуванията на двете жаби (Андрю Ланг)
Пътуванията на двете жаби (двуезична, с речник)
The Sagacious Monkey and the Boar (Yei Theodora Ozaki)
Умната маймуна и глиганът (Теодора Осаки)
Умната маймуна и глиганът (двуезична, с речник)
The Man Who Made Trees Blossom (Andrew Lang)
Човекът, който карал дърветата да цъфтят (Андрю Ланг)
Човекът, който карал дърветата да цъфтят (двуезична, с речник)
The Grateful Crane (William E. Griffis)
Благодарният жерав (Уилям Грифис)
Благодарният жерав (двуезична, с речник)
Други е-Книги /виж долу за Безплатните приложения/ 1
1. Информацията за достъп до Безплатно приложение може да се намери на страницата "Други е-Книги" в новото, 3-то издание на е-книгата. [обратно].


• За всички безплатни приложения:

[за безплатните приложения].


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори
БУКОВА КНИГА (сайтът с е-книги)
 Безплатни приложения
 Безплатно приложение Е-книга 6-2
 Безплатно приложение Len10
 Безплатно приложение Е-книга No6
 Безплатни приложения за теглене
Четири е-книги по избор от каталог

двуезични в ePub и mobi формат

[eBook магазин — КАТАЛОГ]
.

Имате право на 4 е-книги в ePub и mobi формат] или 2 точки [точките могат да се използват за други книги или модули от курса по английски език по метода на сравнителното четене.
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката