Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематикаe-Book: Търговецът от Сири и други приказки от Средна и Мала Азия на английски и български език със субтитри, речник и тестове / Букова книга №3 

Търговецът от Сири и други приказки от Средна и Мала Азия на английски и български език със субтитри, речник и тестове / Букова книга №3 [Kнижарница Хеликон | Helikon.bg]      [Books.bg]  

Двуезична литература в помощ на изучаващите английски език. Трето преработено издание.

Това издание има твърде малко общо с предишните, поради събирането на всички приказки джатаки в друга книга – втората книга от поредицата "Двуезична библиотека". В новото издание са включени народни приказки от Средна и Мала Азия, подбрани от прочутите "Вълшебни книги" на Андрю Ланг – английският аналог на Братя Грим – както и от други книги, включително две приказки от "Хиляда и една нощ".

Всички приказки са представени на английски, на български и двуезично: на английски и български език. Под всеки параграф от текста на английски език има линк към съответния му параграф в текста на български и обратно. В допълнение, под всеки двуезичен параграф има линк към буквалния превод на всички съдържащи се в него изрази, т.н. "субтитри", или към речник с конкретните значения на думите или изразите в текста. Книгата завършва с тестове върху английската граматика с примери от текста, с отговори и обяснителни бележки.

Закупилите тази книга получават няколко безплатни приложения, между които двуезични е-книги за теглене по избор от каталог. Информацията за достъп до приложенията се намира в раздела Други е-Книги, което може да се види чрез опцията    [Прелисти].

Съдържание на книгата:

Корица
Заглавна страница
Авторски права
Съдържание
Въведение
The Merchant of Seri (Ellen C. Babbit, Indian)
Търговецът от Сири (Елън Бабит, индийска)
Търговецът от Сири (двуезична, с речник)
”The Death“ of Abu Nowas and of his Wife (Andrew Lang, Arabian)
„Смъртта” на Абу Новас и жена му (Андрю Ланг, арабска)
„Смъртта” на Абу Новас и жена му (двуезична, със субтитри)
The Dream of the Man from Baghdad (John Payne, from A Thousand and One Nights)
Сънят на човека от Багдад (Джон Пейн, от „Хиляда и една нощ”)
Сънят на човека от Багдад (двуезична, със субтитри)
The Cotton Seller (J. Hinton Knowles, Kashmiri)
Продавачът на памук (Дж. Хинтън Ноулс, кашмирска)
Продавачът на памук (двуезична, с речник)
The Goldsmith`s Fortune (Andrew Lang, Pashtun)
Богатството на златаря (Андрю Ланг, пущунска)
Богатството на златаря (двуезична, с речник)
The Foolish Weavers (Andrew Lang, Pashtun)
Глупавите тъкачи (Андрю Ланг, пущунска)
Глупавите тъкачи (двуезична, с речник)
Money Makes Money (J. Hinton Knowles, Kashmiri)
Пари при пари отиват (Дж. Хинтън Ноулс, кашмирска)
Пари при пари отиват (двуезична, с речник)
Fortune and the Woodcutter (Andrew Lang, of Asia Minor)
Късметът на дърваря (Андрю Ланг, малоазиийска)
Късметът на дърваря (двуезична, с речник)
The Story of the Husband and the Parrot (Andrew Lang, from The Arabian Nights)
Историята за съпруга и папагала (Андрю Ланг, от „Хиляда и една нощ”)
Историята за съпруга и папагала (двуезична, със субтитри)
The King Who Wanted to See Paradise (Andrew Lang, Pashtun)
Царят, който искал да види рая (Андрю Ланг, пущунска)
Царят, който искал да види рая (двуезична, с речник)
Тестове
Други е-Книги /виж долу за Безплатните приложения/ 1
1. Информацията за достъп до Безплатно приложение може да се намери на страницата "Други е-Книги" в новото, 3-то издание на е-книгата. [обратно].


• За всички безплатни приложения:

[за безплатните приложения].


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори
БУКОВА КНИГА (сайтът с е-книги)
 Безплатни приложения
 Безплатно приложение Е-книга 10
 Безплатно приложение Men01
 Безплатни приложения за теглене
Четири е-книги по избор от каталог

двуезични в ePub и mobi формат

[eBook магазин — КАТАЛОГ]
.

Имате право на 4 е-книги в ePub и mobi формат] или 2 точки [точките могат да се използват за други книги или модули от курса по английски език по метода на сравнителното четене.
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката