Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематикаe-Book: Натаниъл Хоторн. Цар Мидас на английски и български език с речник и тестове / Букова книга №1 

Цар Мидас: Натаниъл Хоторн. С паралелен текст. Български-английски с англо-български речник от 500 думи / Букова книга №1 [Kнижарница Хеликон | Helikon.bg]      [Books.bg]  

Двуезична литература в помощ на изучаващите английски език, подходяща за деца и възрастни.

“Цар Мидас” е адаптация на прочутата гръцка легенда за цар Мидас, преразказана за деца от Натаниъл Хоторн и представена двуезично на английски и български, като съответните текстове на двата езика са разположени паралелно в две колони. Текстът е опростен и подходящ за слабо запознати с езика, като е разделен на малки двуколонни двуезични фрагменти за по-лесно разбиране. Всеки фрагмент е свързан с обяснителни бележки върху лексиката и граматиката в текста, като нужната бележка се извиква по желание, след което читателят лесно може да се връща отново на същия фрагмент. Бележките са предназначени за начинаещи и могат да послужат за отправна точка при изучаване на граматиката: набляга се върху употребата на простите и сложни глаголни времена, условно и подчинително наклонение, фразеологични глаголи, герундий, причастия, предлози и членуване. Всяка част на книгата завършва с тест за проверка на наученото, с отговори и обяснения.

Книгата включва малък англо-български речник на срещащите се думи, а произношението на английските думи може да се следи чрез превръщането на текста в говор от самия четец.

Закупилите тази книга получават няколко безплатни приложения, между които тестове с отговори и пет е-книги за теглене по избор от каталог. Информацията за достъп до приложенията се намира в раздела Други е-Книги, което може да се види чрез опцията   [Прелисти].

Съдържание на книгата:

Корица
Заглавна страница
Авторски права /виж долу за Безплатно приложение/ 1
Съдържание
Въведение
Странникът
Златното докосване
Златото не е всичко
Тестове
Речник
Други е-Книги /виж долу за Безплатно приложение/ 2


1. Информацията за достъп до Безплатните приложения може да се намери на страницата "Авторски права" при по-старите издания на е-книгата:

 • За eBook код се използват всички цифри, които са след "First edition" до дългото тире, долепени, без интервали или препинателни знаци.
 • Читателската парола се съдържа в ePUB DBIN кода на книгата: като се махнат първите две букви DB, каквото остане [обратно].


  2. Информацията за достъп до Безплатните приложения може да се намери на страницата "Други е-Книги" в новото, 3-то издание на е-книгата. [обратно].


  • За всички безплатни приложения:

  [за безплатните приложения].


 • Школа по английски и испански език
  Езикова школа по метода Шлиман
  Двуезични онлайн книги
  Тестове за четене с отговори
  БУКОВА КНИГА (сайтът с е-книги)
   Безплатни приложения
   Безплатно приложение Ben02
  Златното докосване - Натаниъл Хоторн

  двуезичнa книгa с тестове с отговори и обяснения

  [Безплатно приложение Ben02]
  .

  Тази книга съдържа динамични тестове с отговори и граматически обяснения, в които можете да получите резултатите си и да проследите напредъка си.
   Безплатни приложения за теглене
  Три е-книги по избор от каталог

  двуезични в ePub и mobi формат

  [eBook магазин — КАТАЛОГ]
  .

  Имате право на 3 е-книги в ePub и mobi формат] или 1 1/2 точки [точките могат да се използват за други книги или модули от курса по английски език по метода на сравнителното четене.
   Двуезична библиотека
  Към началото на библиотеката